Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 178; 075 01 Trebišov trebisov@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín Jilemnického 3760; 912 50 Trenčín trencin@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava V. Clementisa 24/A; 917 22 Trnava trnava@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš Ul. SNP 28; 990 01 Veľký Krtíš velkykrtis@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou Rázusova 128; 093 18 Vranov nad Topľou vranovnadtoplov@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom Sládkovičova 17; 965 01 Žiar nad Hronom ziarnadhronom@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina Nám. Ľ. Štúra 5; 010 01 Žilina zilina@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen Š. Moyzesa 1369/52; 960 62 Zvolen zvolen@socpoist.sk
Špecializovaný trestný súd Suvorovova 5/A; 902 01 Pezinok sps@justice.sk
Špeciálna materská škola, Banská Bystrica, Jána Kollára 55 Jána Kollára 55; 974 01 Banská Bystrica csppbb@gmail.com
Špeciálna materská škola, Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 4 Nám. L.Svobodu 4; 974 01 Banská Bystrica zsdfnspbb@gmail.com
Špeciálna materská škola, Bardejov, Bardejovské kúpele 13 Bardejovské kúpele 13; 085 01 Bardejov zsbardkupele@stonline.sk
Špeciálna materská škola, Bardejov, Pod papierňou 2671 Pod papierňou 2671; 085 01 Bardejov szsbj@stonline.sk
Špeciálna materská škola, Bratislava-Dúbravka J. Valašťana-Dolinského 1; 841 01 Bratislava-Dúbravka szsaps.dolinskeho@stonline.sk
Špeciálna materská škola, Bratislava-Karlova Ves, Mokrohájska cesta 3 Mokrohájska cesta 3; 844 13 Bratislava-Karlova Ves skola@mokrohajska3.sk
Špeciálna materská škola, Bratislava-Karlova Ves, Svrčia 6 Svrčia 6; 842 11 Bratislava-Karlova Ves jsimko@bee.sk
Špeciálna materská škola, Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 17 Hrdličkova 17; 831 01 Bratislava-Nové Mesto zvintern@zsihrdlickovaba.edu.sk
Špeciálna materská škola, Bratislava-Nové Mesto, Limbová 1 Limbová 1; 833 40 Bratislava-Nové Mesto lukacekovae@gmail.com
Špeciálna materská škola, Bratislava-Petržalka Žehrianska 9; 851 07 Bratislava-Petržalka szszehrianska@pobox.sk
Špeciálna materská škola, Bratislava-Ružinov Slovinská 1; 821 04 Bratislava-Ružinov dcpredeti@dcpredeti.sk
Špeciálna materská škola, Bratislava-Staré Mesto, Drotárska cesta 48 Drotárska cesta 48; 811 04 Bratislava-Staré Mesto zsi@nextra.sk
Špeciálna materská škola, Bratislava-Staré Mesto, Mišíkova 19 Mišíkova 19; 811 06 Bratislava-Staré Mesto msmisikova@centrum.sk
Špeciálna materská škola, Brezolupy Brezolupy 30; 957 01 Brezolupy skola@zsbrezolupy.edu.sk
Špeciálna materská škola, Bytča Mičurova 364/1; 014 01 Bytča durajkova@szsibytca.sk
Špeciálna materská škola, Číž Číž; 980 43 Číž edita.sramekova01@gmail.com