Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta Z. Kodálya 1629/48; 924 01 Galanta galanta@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné Nám. slobody 58; 066 57 Humenné humenne@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Komárno Petöfiho 7; 945 79 Komárno komarno@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Košice Festivalové nám. 1; 041 84 Košice - Staré Mesto kosicemesto@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Levice Sv. Michala 4; 934 71 Levice levice@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš Štúrova 34; 031 32 Liptovský Mikuláš liptovskymikulas@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec Dr. Vodu 6; 984 01 Lučenec lucenec@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Martin Nám. SNP 4; 036 25 Martin martin@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce Nám. Osloboditeľov 81; 071 01 Michalovce michalovce@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3; 950 43 Nitra nitra@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky Nám. G. Széchényiho 10; 940 58 Nové Zámky novezamky@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky, vysunuté pracovisko Štúrovo Jesenského 85; 943 01 Štúrovo novezamky@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad Ul. 1. mája 4053/24; 058 01 Poprad poprad@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica M. Kukučína 208/23; 017 53 Považská Bystrica povazskabystrica@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov Masarykova 1; 080 01 Prešov presov@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Prievidza Matice Slovenskej 10; 971 01 Prievidza prievidza@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota K. Mikszátha 6; 979 01 Rimavská Sobota rimavskasobota@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava Šítnická 12; 048 13 Rožňava roznava@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Senica Hollého 1219; 905 01 Senica senica@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Senica, vysunuté pracovisko Holíč Námestie sv.Martina 1716/9; 908 51 Holíč holic@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Senica, vysunuté pracovisko Myjava Nám. M. R. Štefánika 561/6; 907 01 Myjava myjava@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Spišská Nová Ves Elektrárenská 10; 052 19 Spišská Nová Ves spisskanovaves@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Stará Ľubovňa Budovateľská 42/535; 064 01 Stará Ľubovňa staralubovna@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník Sov. hrdinov 121; 089 01 Svidník svidnik@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany Nám. M. R. Štefánika 2269/18; 955 37 Topoľčany topolcany@socpoist.sk