Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Štúrova 36; 054 01 Levoča info@skn.sk
Slovenská komora exekútorov Kopčianska 20; 851 01 Bratislava - Petržalka ske@exekutor.sk
Slovenská konsolidačná, a. s. Cintorínska 29; 814 99 Bratislava - Staré Mesto info@slovenska-konsolidacna.sk
Slovenská národná galéria Riečna 1; 811 02 Bratislava nfo@sng.sk
Slovenská národná knižnica Námestie J. C. Hronského 1; 036 01 Martin snk@snk.sk, infozakon@snk.sk
Slovenská obchodná a priemyselná komora Gorkého 9; 816 03 Bratislava - Staré Mesto sopkurad@sopk.sk, predseda@sopk.sk
Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32; 827 99 Bratislava - Ružinov ui@soi.sk, helena.molekova@soi.sk
Slovenská pedagogická knižnica Hálova 6; 851 01 Bratislava - Petržalka postmast@spgk.sk, riaditel@spgk.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Trieda A.Hlinku 2; 949 76 Nitra 1 verejnost@uniag.sk
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9; 975 99 Banská Bystrica zakaznickyservis@slposta.sk, infozakon@slposta.sk
Slovenská správa ciest Miletičova 19; 826 19 Bratislava - Ružinov info@ssc.sk, lenka.salvianyova@ssc.sk
Slovenská stavebná inšpekcia Lamačská cesta 8; 811 04 Bratislava info@ssiri.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5; 812 43 Bratislava 1 public@stuba.sk, zuzana.mokosova@stuba.sk
Slovenská ústredná hvezdáreň Komárňanská 134; 947 01 Hurbanovo suh@suh.sk
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefánikova 27; 814 99 Bratislava - Staré Mesto gr@szrb.sk
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Limbová 12; 833 03 Bratislava 37 rektor@szu.sk
Slovenská živnostenská komora Vysokoškolákov 4; 010 08 Žilina szuk@slovanet.sk
Slovenské banské múzeum Kammerhofská 2; 969 01 Banská Štiavnica sbm@muzeumbs.sk
Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. 12; 811 09 Bratislava anna.faklova@scd.sk
Slovenské elektrárne, a.s. Hraničná 12; 827 36 Bratislava - Ružinov infoseas@enel.com
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Ulica 1. mája 38; 031 01 Liptovský Mikuláš smopaj@smopaj.sk
Slovenské národné divadlo Pribinova 17; 819 01 Bratislava snd@snd.sk, zakon.info@snd.sk
Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 2; 814 36 Bratislava maria.liedlova@snm.sk
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva Kýčerského 5; 811 05 Bratislava - Staré Mesto info@snslp.sk
Slovenské technické múzeum Hlavná 88; 040 01 Košice stmke@stm-ke.sk