Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch Slovenská 13; 940 30 Nové Zámky ruvznz@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade Zdravotnícka 3; 059 97 Poprad pp.sekr@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici Slovenských partizánov 1130/50; 017 50 Považská Bystrica pb.ruvz@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove Jána Hollého 5; 080 01 Prešov po.sekretariat@uvzsr.sk, po.podatelna@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Sama Tomášika 14; 979 01 Rimavská Sobota ruvzrs@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave Špitálska 3; 048 01 Rožňava ruvzrv@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici Kolónia 557; 905 01 Senica se.sekretariat@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi A. Mickiewicza 6; 052 20 Spišská Nová Ves sn.sekretariat@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni Obrancov mieru 1; 064 01 Stará Ľubovňa sl.sekretariat@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch Stummerova 1856; 955 01 Topoľčany ruvzto@uvzsr.sk, to.sekretariat@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Jilemnického 3370/2; 075 01 Trebišov ruvztv@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Nemocničná 4; 911 01 Trenčín tn.sek@uvzsr.sk, tn.opo@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave Limbová 6; 917 09 Trnava sekretariat@ruvztt.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom Sládkovičova 484/9; 965 24 Žiar nad Hronom ruvzzh@ruvzzh.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žilina Vojtecha Spanyola 27; 011 71 Žilina za.sekretariat@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 456/79; 089 01 Svidník ruvzsk@uvzsr.sk, sk.babinska@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši Banícka 5; 990 01 Veľký Krtíš ruvzvk@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou Pribinova 95; 093 17 Vranov nad Topľou ruvzvt@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene Nádvorná 3366/12; 960 01 Zvolen zv.ruvz@uvzsr.sk
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých občanov Košická 2; 054 01 Levoča rszp@rszp.sk
Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina 28; 845 45 Bratislava - Karlova Ves listydivakov@stv.sk
Šarišské osvetové stredisko Janka Borodáča 5; 081 25 Prešov osveta.presov@slovanet.sk
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960; 010 57 Žilina podatelna@sevak.sk
Škola úžitkového výtvarníctva, Bratislava-Karlova Ves Dúbravská cesta 11; 845 32 Bratislava-Karlova Ves suvba@centrum.sk
Škola úžitkového výtvarníctva, Košice-Staré Mesto Jakobyho 15; 040 01 Košice-Staré Mesto suvke@suvke.sk