Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Špeciálna materská škola, Považská Bystrica SNP 1653/152; 017 01 Považská Bystrica spzaklsk@stonline.sk
Špeciálna materská škola, Prešov, Duklianska 2 Duklianska 2; 080 01 Prešov zsisp@zsdukpo.edu.sk
Špeciálna materská škola, Prešov, Masarykova 11175/20C Masarykova 11175/20C; 080 01 Prešov szs@slovanet.sk
Špeciálna materská škola, Ružomberok Považská 2; 034 01 Ružomberok szsruzomberok@mail.t-com.sk
Špeciálna materská škola, Šahy F. Rákocziho 1; 936 01 Šahy szsiasmsi@nextra.sk
Špeciálna materská škola, Senica Brezová 1; 905 01 Senica smsi@stonline.sk
Špeciálna materská škola, Svidník Partizánska 52; 089 01 Svidník szsisvidnik@stonline.sk
Špeciálna materská škola, Topoľčany Pavlovova 17; 955 01 Topoľčany szsinty@mail.t-com.sk
Špeciálna materská škola, Trnava Čajkovského 50; 917 08 Trnava specialnazakladnaskola@mail.t-com.sk
Špeciálna materská škola, Trstená Ulica mieru 549/16; 028 01 Trstená skolaprinsp@orangemail.sk
Špeciálna materská škola, Valaská Švermova 1; 976 46 Valaská ovalaska@email.cz
Špeciálna materská škola, Veľké Kapušany J. Dózsu 32; 079 01 Veľké Kapušany szsivk@gmail.com
Špeciálna materská škola, Vranov nad Topľou Sídlisko 1. mája 68; 093 41 Vranov nad Topľou
Špeciálna materská škola, Vrbové Nám.sv.Cyrila a Metoda 9; 922 03 Vrbové spojenaskola.vrbove@gmail.com
Špeciálna materská škola, Vysoké Tatry Dolný Smokovec 70; 059 81 Vysoké Tatry skola@sudtarch.sk
Špeciálna materská škola, Ždaňa Abovská 244/18; 044 11 Ždaňa szsizdana@centrum.sk
Špeciálna materská škola, Žilina, Jána Vojtaššáka 13 Jána Vojtaššáka 13; 010 08 Žilina szsvojtassaka@gmail.com
Špeciálna materská škola, Žilina, Vojtecha Spanyola 43 Vojtecha Spanyola 43; 010 01 Žilina szshurbanova@gmail.com
Špeciálna materská škola, Zlaté Moravce J. Kráľa 39; 953 01 Zlaté Moravce spojenaszm@gmail.com
Špeciálna materská škola, Zvolen Kuzmányho nábrežie 28; 960 01 Zvolen skolansp@zoznam.sk
Špeciálna základná škola, Bačkov Školská 158; 076 61 Bačkov skola@rddbackov.svcmi.sk
Špeciálna základná škola, Bánovce nad Bebravou Radlinského 1605; 957 01 Bánovce nad Bebravou szsbnb@szsradbn.edu.sk
Špeciálna základná škola, Banská Bystrica, Ďumbierska 15 Ďumbierska 15; 974 11 Banská Bystrica specialnaskola@gmail.com
Špeciálna základná škola, Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 4 Nám. L.Svobodu 4; 974 09 Banská Bystrica zsdfnspbb@gmail.com
Špeciálna základná škola, Banská Štiavnica Novozámocká 11; 969 01 Banská Štiavnica szs@szsbs.edu.sk