Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Špeciálna základná škola, Číž Číž; 980 43 Číž zsprizzciz@gmail.com
Špeciálna základná škola, Detva, Obrancov mieru 879/9 Obrancov mieru 879/9; 962 12 Detva szsdetva@gmail.com
Špeciálna základná škola, Detva, Pionierska 850/13 Pionierska 850/13; 962 12 Detva szstpdetva@gmail.com
Špeciálna základná škola, Dobšiná Nová 803; 049 25 Dobšiná szs.dobsina@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Dolný Kubín, Matuškova 1631 Matuškova 1631; 026 01 Dolný Kubín zstp@orava.sk
Špeciálna základná škola, Dolný Kubín, Nemocničná 1944/4 Nemocničná 1944/4; 026 01 Dolný Kubín zstp@orava.sk
Špeciálna základná škola, Dubnica nad Váhom Školská 386/1; 018 41 Dubnica nad Váhom szsdca@szsdca.edu.sk
Špeciálna základná škola, Dunajská Streda, Ádorská 35 Ádorská 35; 929 01 Dunajská Streda szs.ds@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 1 Gyulu Szabóa 1; 929 01 Dunajská Streda szspsvjmds@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Dunajská Streda, Komenského ulica 1219/1 Komenského ulica 1219/1; 929 01 Dunajská Streda szsvjmds@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Fiľakovo Viničná 12; 986 01 Fiľakovo szsi.filakovo@gmail.com
Špeciálna základná škola, Galanta Šafárikova 38; 924 01 Galanta szsgalanta@gmail.com
Špeciálna základná škola, Gbely SNP 1503; 908 45 Gbely szsgbely@gmail.com
Špeciálna základná škola, Gelnica Kováčska 12; 056 01 Gelnica szsgelnica@gmail.com
Špeciálna základná škola, Giraltovce Kpt. Nálepku 122; 087 01 Giraltovce skola@osgir.svcmi.sk
Špeciálna základná škola, Handlová Nám. baníkov 20; 972 51 Handlová szsha@mail.t-com.sk
Špeciálna základná škola, Hanušovce nad Topľou Kukorelliho 552; 094 31 Hanušovce nad Topľou skola@oshanus.svcmi.sk
Špeciálna základná škola, Hlohovec M. R. Štefánika 38; 920 01 Hlohovec hloszs@post.sk
Špeciálna základná škola, Hnúšťa Zápotockého 127; 981 01 Hnúšťa specialnazs@szshnusta.edu.sk
Špeciálna základná škola, Holíč Kollárova 21; 908 51 Holíč szsholic@zoznam.sk
Špeciálna základná škola, Horná Štubňa Horná Štubňa 494; 038 46 Horná Štubňa szshs@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Hrabušice Hviezdoslavova 164; 053 15 Hrabušice ipecirln@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Hraň Hraň 447; 076 03 Hraň zsprizzhran@post.sk
Špeciálna základná škola, Humenné, Komenského 3 Komenského 3; 066 01 Humenné szstphe@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Humenné, Třebíčska 16 Třebíčska 16; 066 01 Humenné spec_zs_he@stonline.sk