Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Špeciálna základná škola, Hurbanovo, Komárňanská 42 Komárňanská 42; 947 01 Hurbanovo szsmhurbanovo@gmail.com
Špeciálna základná škola, Hurbanovo, Zelený Háj, Hlavná 157 Zelený Háj, Hlavná 157; 947 01 Hurbanovo szszhaj@post.cz
Špeciálna základná škola, Ilava Pivovarská 455/62; 019 01 Ilava szsilava@centrum.sk
Špeciálna základná škola, Jamník Jamník 42; 033 01 Jamník zhintern@zsliptovjamnik.edu.sk
Špeciálna základná škola, Jarovnice Jarovnice 96; 082 63 Jarovnice skola@osjarov.svcmi.sk
Špeciálna základná škola, Jelka Školská 399; 925 23 Jelka szsjelka@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Jelšava Nám.Republiky 62; 049 16 Jelšava szsjelsava1@azet.sk
Špeciálna základná škola, Kežmarok Kostolné námestie 28; 060 01 Kežmarok szskezmarok@centrum.sk
Špeciálna základná škola, Klenovec Partizánska 909; 980 55 Klenovec szsklenovec@atlas.sk
Špeciálna základná škola, Kolárovo, Lesná 9 Lesná 9; 946 03 Kolárovo szskol@post.sk
Špeciálna základná škola, Kolárovo, Remeselnícka 2 Remeselnícka 2; 946 03 Kolárovo ferenczib@szsmko.edu.sk
Špeciálna základná škola, Komárno - Komárom Košická 8; 945 01 Komárno - Komárom szsvjmkomarno@gmail.com
Špeciálna základná škola, Komárno, Hradná 7 Hradná 7; 945 01 Komárno szskomarno@naex.sk
Špeciálna základná škola, Komárno, Železničná 13 Železničná 13; 945 01 Komárno szskomarno@naex.sk
Špeciálna základná škola, Komjatice Námestie Andreja Cabana 1; 941 06 Komjatice riaditelszskom@gmail.com
Špeciálna základná škola, Košice-Barca Tešedíkova 3; 040 17 Košice-Barca skola@lvsbarca.svcmi.sk
Špeciálna základná škola, Košice-Nad jazerom Rovníková 11; 040 12 Košice-Nad jazerom rovnikova@centrum.sk
Špeciálna základná škola, Košice-Sever, Bankov č. 15 Bankov č. 15; 040 31 Košice-Sever rddm@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Košice-Sever, Odborárska 2 Odborárska 2; 040 01 Košice-Sever szsodborarska@szsodborke.edu.sk
Špeciálna základná škola, Košice-Staré Mesto Vojenská 13; 040 01 Košice-Staré Mesto szs.vojenska@post.sk
Špeciálna základná škola, Košice-Vyšné Opátske, Opatovská cesta 101 Opatovská cesta 101; 040 57 Košice-Vyšné Opátske cabalova@stpke.sk
Špeciálna základná škola, Košice-Vyšné Opátske, Opatovská cesta 97 Opatovská cesta 97; 040 57 Košice-Vyšné Opátske cabalova@stpke.sk
Špeciálna základná škola, Košice-Západ, Inžinierska 24 Inžinierska 24; 040 11 Košice-Západ szsinzinierska@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Košice-Západ, Trieda SNP 1 Trieda SNP 1; 040 11 Košice-Západ zakskol@atlas.sk
Špeciálna základná škola, Kováčová Sládkovičova 311; 962 37 Kováčová dusan.kapustik@centrum.sk