Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Špeciálna základná škola, Kráľovský Chlmec Majlátha 1; 077 01 Kráľovský Chlmec szskch@centrum.sk
Špeciálna základná škola, Kremnica, Českoslov. armády 183/1 Českoslov. armády 183/1; 967 32 Kremnica zsisp@mail.t-com.sk
Špeciálna základná škola, Kremnica, Českoslov. armády 234/139 Českoslov. armády 234/139; 967 01 Kremnica skolapripn@pobox.sk
Špeciálna základná škola, Kremnica, Ul. S. Chalupku 315/16 Ul. S. Chalupku 315/16; 967 27 Kremnica skola@szsi.sk
Špeciálna základná škola, Kremnické Bane Kremnické Bane 151; 967 01 Kremnické Bane skolaslniecko@centrum.sk
Špeciálna základná škola, Krompachy Ul. SNP 49; 053 42 Krompachy krompachyszs@gmail.com
Špeciálna základná škola, Krupina Partizánska 26; 963 01 Krupina szskrupina@hotmail.sk
Špeciálna základná škola, Kysucké Nové Mesto Lipová 622; 024 01 Kysucké Nové Mesto szs.knmesto@gmail.com
Špeciálna základná škola, Letanovce Slovenského raja 16; 053 13 Letanovce szsletanovce@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Levice, 29. augusta 1 29. augusta 1; 934 01 Levice szsi139@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Levice, Z. Nejedlého 41 Z. Nejedlého 41; 934 01 Levice szsi139@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Levoča, Fraňa Kráľa 3 Fraňa Kráľa 3; 054 01 Levoča szsfk@mail.t-com.sk
Špeciálna základná škola, Levoča, Nám. Štefana Kluberta 2 Nám. Štefana Kluberta 2; 054 01 Levoča skola@nevidiaci.sk
Špeciálna základná škola, Lipany Tehelná 23; 082 71 Lipany szslipany@gmail.com
Špeciálna základná škola, Liptovský Hrádok Hradná 336; 033 01 Liptovský Hrádok szs.lhradok@gmail.com
Špeciálna základná škola, Liptovský Ján Kúpeľná 97; 032 03 Liptovský Ján szsil.jan@post.sk
Špeciálna základná škola, Liptovský Mikuláš, J. Rumana 6 J. Rumana 6; 031 01 Liptovský Mikuláš spojenaskola@centrum.sk
Špeciálna základná škola, Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25 Palúčanská 25; 031 23 Liptovský Mikuláš spojenaskola@centrum.sk
Špeciálna základná škola, Ľubochňa, Ľubochnianska dolina610/6 Ľubochnianska dolina610/6; 034 91 Ľubochňa lvs@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Ľubochňa, Školská 150/9 Školská 150/9; 034 91 Ľubochňa zsnedu@gmail.com
Špeciálna základná škola, Lučenec, Dr.Herza 6 Dr.Herza 6; 984 01 Lučenec zsisplc@pobox.sk
Špeciálna základná škola, Lučenec, Karola Supa 48 Karola Supa 48; 984 03 Lučenec zsisplc@pobox.sk
Špeciálna základná škola, Lučenec, Zvolenská cesta 59 Zvolenská cesta 59; 984 01 Lučenec szslucenec@mail.t-com.sk
Špeciálna základná škola, Malacky Pribinova 16/1; 901 01 Malacky maria.miznerova@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Malý Slivník Malý Slivník 28; 082 67 Malý Slivník szsmalyslivnik@szsmalyslivnik.edu.sk