Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Špeciálna základná škola, Piešťany, Valova 40 Valova 40; 921 01 Piešťany thomovapn@gmail.com
Špeciálna základná škola, Piešťany, Winterova 19 Winterova 19; 921 01 Piešťany thomovapn@gmail.com
Špeciálna základná škola, Poľný Kesov Mojmírovská 70; 951 14 Poľný Kesov skola@szspolnykesov.edu.sk
Špeciálna základná škola, Polomka Štúrova 60; 976 66 Polomka specialnazspolomka@gmail.com
Špeciálna základná škola, Poprad Partizánska 2; 058 01 Poprad skola@ospp.svcmi.sk
Špeciálna základná škola, Považská Bystrica Sídl. SNP 1653/152; 017 07 Považská Bystrica spzaklsk@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Prešov, Duklianska 2 Duklianska 2; 080 01 Prešov zsisp@zsdukpo.edu.sk
Špeciálna základná škola, Prešov, Masarykova 11175/20C Masarykova 11175/20C; 080 01 Prešov szs@slovanet.sk
Špeciálna základná škola, Prešov, Matice slovenskej 11 Matice slovenskej 11; 080 01 Prešov skola@osmspo.svcmi.sk
Špeciálna základná škola, Prievidza Úzka 2; 971 01 Prievidza skolaspecial@mail.t-com.sk
Špeciálna základná škola, Púchov Športovcov 1461/17; 020 01 Púchov szspu@szspv.edu.sk
Špeciálna základná škola, Revúca Jilemnického 94/3; 050 01 Revúca upecibln@szsrevuca.edu.sk
Špeciálna základná škola, Richnava Richnava 189; 053 51 Richnava szs.richnava@post.sk
Špeciálna základná škola, Rimavská Seč Daxnerova 265; 980 42 Rimavská Seč szs.rimavskasec@post.sk
Špeciálna základná škola, Rimavská Sobota, Bottova 13 Bottova 13; 979 01 Rimavská Sobota skola@szsrs.edu.sk
Špeciálna základná škola, Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 24 Hviezdoslavova 24; 979 01 Rimavská Sobota szsmrs@gmail.com
Špeciálna základná škola, Rožňava Zeleného stromu 8; 048 01 Rožňava szsi_rv@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Rudňany Zimné 83; 053 23 Rudňany szsrudnany@mail.t-com.sk
Špeciálna základná škola, Ružomberok, J. Jančeka 32 J. Jančeka 32; 034 01 Ružomberok dgcentrumrbk@gmail.com
Špeciálna základná škola, Ružomberok, Malé Tatry 3 Malé Tatry 3; 034 01 Ružomberok szsruzomberok@mail.t-com.sk
Špeciálna základná škola, Ružomberok, Považská 2 Považská 2; 034 01 Ružomberok szsruzomberok@mail.t-com.sk
Špeciálna základná škola, Sabinov SNP 15; 083 01 Sabinov skola@ossnpsb.svcmi.sk
Špeciálna základná škola, Šahy F. Rákocziho 1; 936 01 Šahy szsiasmsi@nextra.sk
Špeciálna základná škola, Šaľa Krátka 11; 927 01 Šaľa skola@salaspojenaskola.sk
Špeciálna základná škola, Šamorín Pomlejská cesta 1; 931 01 Šamorín speczssam@gmail.com