Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Špeciálna základná škola, Vrbové Nám.sv.Cyrila a Metoda 9; 922 03 Vrbové spojenaskola.vrbove@gmail.com
Špeciálna základná škola, Vtáčkovce Vtáčkovce 2; 044 47 Vtáčkovce zpecixln@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Vysoké Tatry Dolný Smokovec 70; 059 81 Vysoké Tatry skola@sudtarch.sk
Špeciálna základná škola, Žarnovica Sládkovičova 24; 966 81 Žarnovica szszarnovica@centrum.sk
Špeciálna základná škola, Zborov Školská 478; 086 33 Zborov szszborov@gmail.com
Špeciálna základná škola, Ždaňa Abovská 244/18; 044 11 Ždaňa szsizdana@centrum.sk
Špeciálna základná škola, Želiezovce Úzka 4; 937 01 Želiezovce riaditelkaszs@centrum.sk
Špeciálna základná škola, Žiar nad Hronom Hutníkov 302; 965 01 Žiar nad Hronom szs.ziar@gmail.com
Špeciálna základná škola, Žilina, J. M. Hurbana 36 J. M. Hurbana 36; 010 01 Žilina szshurbanova@gmail.com
Špeciálna základná škola, Žilina, Jána Vojtaššáka 13 Jána Vojtaššáka 13; 010 08 Žilina szsvojtassaka@gmail.com
Špeciálna základná škola, Žilina, Vojtecha Spanyola 43 Vojtecha Spanyola 43; 010 01 Žilina szshurbanova@gmail.com
Špeciálna základná škola, Zlaté Klasy Čakanská cesta 800/1; 930 39 Zlaté Klasy szszk@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 J. Kráľa 39; 953 01 Zlaté Moravce spojenaszm@gmail.com
Špeciálna základná škola, Zlaté Moravce, Prílepská 6 Prílepská 6; 953 01 Zlaté Moravce reedukacnydomov@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28 Kuzmányho nábrežie 28; 960 01 Zvolen skolansp@gmail.com
Špeciálna základná škola, Zvolen, Sokolská 2291/111 Sokolská 2291/111; 960 01 Zvolen specialnazv@gmail.com
Spišské osvetové stredisko Zimná 47; 052 01 Spišská Nová Ves spisos@stonline.sk
Spojená škola Odborné učilište a Praktická škola Nábr. J. Kalinčiaka 4; 971 01 Prievidza skola@oupd.edu.sk
Spojená škola, Hlohovec Palárikova 1/A; 920 01 Hlohovec tomsikova@ouihc.sk
Spojená škola, Nitra Slančíkovej 2; 950 50 Nitra skola@spsnr.edu.sk
Správa finančnej kontroly Bratislava - Ružinov Drieňová 34; 826 25 Bratislava - Ružinov ostrtag@sfkba.sk, podatelna@uva.sk
Správa finančnej kontroly Košice - Sever Komenského 52; 040 92 Košice - Sever mbodo@ke.sanet.sk, podatelna@uva.sk
Správa finančnej kontroly Zvolen T. G. Masaryka 10; 961 21 Zvolen sfkzv@sfkzv.sk, podatelna@uva.sk
Správa služieb diplomatického zboru Palisády 31; 811 06 Bratislava office@ssdz.sk
Správa štátnych hmotných rezerv SR Pražská 29; 812 63 Bratislava - Staré Mesto info@reserves.gov.sk