Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Stredisko odbornej praxe, Ivanka pri Dunaji ul.SNP 30; 900 28 Ivanka pri Dunaji zsposdir@nextra.sk
Stredisko odbornej praxe, Levice Na lúkach 18; 934 03 Levice sospasvlevice@gmail.com
Stredisko odbornej praxe, Malinovo Bratislavská 44; 900 45 Malinovo zahradnicka-malinovo@stonline.sk
Stredisko odbornej praxe, Modra Kostolná 3; 900 01 Modra info@svosmo.sk
Stredisko odbornej praxe, Nitra Drážovská 14; 950 12 Nitra sposnr@sposnr.sk
Stredisko odbornej praxe, Žilina Fatranská 3321/22; 010 08 Žilina soutpmza@soutpmza.edu.sk
Stredná odborná škola pre žiakov so SP, Bratislava-Ružinov Koceľova 26; 821 08 Bratislava-Ružinov sekretariat@soskocelovaba.edu.sk
Stredná odborná škola pre žiakov so SP, Kremnica Kutnohorská 675/20; 967 01 Kremnica skola@skolaprespm.sk
Stredná odborná škola pre žiakov so SP, Prešov Duklianska 2; 080 01 Prešov zsisp@zsdukpo.edu.sk
Stredná odborná škola pre žiakov so ZP Nám. Štefana Kluberta 1; 054 01 Levoča sounevidiacich@gmail.com
Stredná odborná škola pri RC, Sološnica Sološnica 1; 906 37 Sološnica rddsolos@svsba.sk
Stredná odborná škola pri RC, Spišský Hrhov Osloboditeľov 36; 053 02 Spišský Hrhov skola@soushrhov.edu.sk
Stredná odborná škola pri RC, Tornaľa Mierová 137; 982 01 Tornaľa rdmto@mail.t-com.sk
Stredná odborná škola pri RC, Zlaté Moravce Prílepská 6; 953 01 Zlaté Moravce reedukacnydomov@stonline.sk
Stredná odborná škola, Bánovce nad Bebravou, Farská 7 Farská 7; 957 01 Bánovce nad Bebravou spsbn@pbi.sk
Stredná odborná škola, Bánovce nad Bebravou, Partizánska 76 Partizánska 76; 957 01 Bánovce nad Bebravou sousbn@pbi.sk
Stredná odborná škola, Banská Bystrica, Kremnička 10 Kremnička 10; 974 05 Banská Bystrica sekretariat@stavebnabb.eu
Stredná odborná škola, Banská Bystrica, Pod Bánošom 80 Pod Bánošom 80; 974 11 Banská Bystrica sos@sosbabb.edu.sk
Stredná odborná škola, Banská Bystrica, Školská 5 Školská 5; 975 90 Banská Bystrica skola@soshotelovabb.sk
Stredná odborná škola, Banská Bystrica, Školská 7 Školská 7; 974 01 Banská Bystrica soustroj@stonline.sk
Stredná odborná škola, Banská Bystrica, Tajovského 30 Tajovského 30; 975 90 Banská Bystrica studijna.referentka@sos-it.sk
Stredná odborná škola, Banská Štiavnica, Akademická 16 Akademická 16; 969 01 Banská Štiavnica soslbs1@gmail.com
Stredná odborná škola, Banská Štiavnica, Kolpašská 1586/9 Kolpašská 1586/9; 969 56 Banská Štiavnica riaditel@sosbs.sk
Stredná odborná škola, Bardejov Štefánikova 64; 085 01 Bardejov sekretariat@ss-bj.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Bijacovce Bijacovce 1; 053 06 Bijacovce sekretariat@sos-bijacovce.vucpo.sk