Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Stredná odborná škola, Dunajská Streda, Nám. sv. Štefana 1533/3 Nám. sv. Štefana 1533/3; 929 38 Dunajská Streda dunagro@zupa-tt.sk
Stredná odborná škola, Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 2; 941 31 Dvory nad Žitavou sosdvory@sosdvory.sk
Stredná odborná škola, Fiľakovo J.Kalinčiaka 1584/8; 986 01 Fiľakovo soufil@stonline.sk
Stredná odborná škola, Galanta, Esterházyovcov 712/10 Esterházyovcov 712/10; 924 34 Galanta skola@sostechga.edu.sk
Stredná odborná škola, Galanta, Z. Kodálya 765 Z. Kodálya 765; 924 47 Galanta sosga@sosga.sk
Stredná odborná škola, Gbely Učňovská 700/6; 908 45 Gbely sougbely@zupa-tt.sk
Stredná odborná škola, Handlová Lipová 8; 972 51 Handlová sekretariat@zssha.edu.sk
Stredná odborná škola, Hlohovec, F. Lipku 2422/5 F. Lipku 2422/5; 920 01 Hlohovec sosthc@zupa-tt.sk
Stredná odborná škola, Hlohovec, Nerudova 13 Nerudova 13; 920 01 Hlohovec zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Stredná odborná škola, Hnúšťa Hlavná 425; 981 11 Hnúšťa sekretariat@soshnusta-sk.eu
Stredná odborná škola, Holíč, Bernolákova 383/10 Bernolákova 383/10; 908 51 Holíč sekretariat@cabelkovci.sk
Stredná odborná škola, Holíč, Nám. sv. Martina 5 Nám. sv. Martina 5; 908 51 Holíč sekretariat@sosholic.sk
Stredná odborná škola, Humenné, Družstevná 1737 Družstevná 1737; 066 01 Humenné sekretariat@sostech-he.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Humenné, Mierová 1973/79 Mierová 1973/79; 066 01 Humenné sekretariat@sosoas-he.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Humenné, Štefánikova 1550/20 Štefánikova 1550/20; 066 01 Humenné sekretariat@sospolytech-he.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Hurbanovo 1. mája 1; 947 01 Hurbanovo souphu@souphu.edu.sk
Stredná odborná škola, Ivanka pri Dunaji ul. SNP 30; 900 28 Ivanka pri Dunaji spojs@nextra.sk
Stredná odborná škola, Kalná nad Hronom Mieru 23; 935 32 Kalná nad Hronom soskalna1@gmail.com
Stredná odborná škola, Kežmarok, Garbiarska 1 Garbiarska 1; 060 01 Kežmarok : souskk@isternet.sk
Stredná odborná škola, Kežmarok, Kušnierska brána 349/2 Kušnierska brána 349/2; 060 01 Kežmarok sekretariat@sos-kusnierska-kk.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Komárno, Bratislavská cesta 10 Bratislavská cesta 10; 945 25 Komárno soskn@soskn.sk
Stredná odborná škola, Komárno, Budovateľská 32 Budovateľská 32; 945 01 Komárno zssoskn@centrum.sk
Stredná odborná škola, Košice-Barca Nám.mladých poľnoho. 2; 040 17 Košice-Barca sosvet@sosvet.sk
Stredná odborná škola, Košice-Juh, Gemerská 1 Gemerská 1; 040 11 Košice-Juh sosgemke@mail.telekom.sk
Stredná odborná škola, Košice-Juh, Kukučínova 23 Kukučínova 23; 040 12 Košice-Juh soupzastupcatv@dol.sk