Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Stredná odborná škola, Piešťany, Brezová 2 Brezová 2; 921 77 Piešťany szaspn@svspn.sk
Stredná odborná škola, Piešťany, Mojmírova 99/28 Mojmírova 99/28; 921 01 Piešťany zssmojmir@zupa-tt.sk
Stredná odborná škola, Piešťany, Nová 5245/9 Nová 5245/9; 921 01 Piešťany sekretariat@sostpn.sk
Stredná odborná škola, Poltár Železničná 5; 987 01 Poltár soup.poltar@mail.t-com.sk
Stredná odborná škola, Poprad - Matejovce Hlavná 1400/1; 059 51 Poprad - Matejovce sekretariat@soselektro-pp.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Poprad, Kukučínova 483/12 Kukučínova 483/12; 058 01 Poprad sekretariat@sostech-pp.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Poprad, Okružná 761/25 Okružná 761/25; 058 01 Poprad sekretariat@sos-pp.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Považská Bystrica, Slov. partizánov 1129/49 Slov. partizánov 1129/49; 017 01 Považská Bystrica info@sospb.sk
Stredná odborná škola, Považská Bystrica, Športovcov 341/2 Športovcov 341/2; 017 49 Považská Bystrica sekretariat@sosjpb.sk
Stredná odborná škola, Prakovce Prakovce 282; 055 62 Prakovce sosprako@gmail.com
Stredná odborná škola, Prešov, Kollárova 10 Kollárova 10; 080 01 Prešov sekretariat@ss-kollarova-po.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Prešov, Konštantínova 2 Konštantínova 2; 080 01 Prešov sekretariat@sosdop-po.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Prešov, Košická 20 Košická 20; 080 01 Prešov sekretariat@sos-kosicka-po.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Prešov, Masarykova 24 Masarykova 24; 081 79 Prešov sospmaspo@nextra.sk
Stredná odborná škola, Prešov, Sídl. dukl. hrdinov 3 Sídl. dukl. hrdinov 3; 081 34 Prešov sekretariat@sosoas-po.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Prešov, Volgogradská 1 Volgogradská 1; 080 01 Prešov sekretariat@sostech-po.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Pribeník J. Majlátha 2; 076 51 Pribeník soup-pribenik@mail.t-com.sk
Stredná odborná škola, Prievidza, Nábr. J. Kalinčiaka 1 Nábr. J. Kalinčiaka 1; 971 01 Prievidza info@kalina.tsk.sk
Stredná odborná škola, Prievidza, T. Vansovej 32 T. Vansovej 32; 971 01 Prievidza stavpd@stavpd.sk
Stredná odborná škola, Pruské Pruské 294; 018 52 Pruské info@sospruske.tsk.sk
Stredná odborná škola, Púchov, Terézie Vansovej 1054/45 Terézie Vansovej 1054/45; 020 32 Púchov gabriela.koysova@sospuchov.tsk.sk
Stredná odborná škola, Púchov, Ul. 1. mája 1264 Ul. 1. mája 1264; 020 29 Púchov riaditel@sosospu.sk
Stredná odborná škola, Rakovice Rakovice 25; 922 08 Rakovice sos.rakovice@zupa-tt.sk
Stredná odborná škola, Revúca Generála Viesta 6; 050 01 Revúca sosrevuca@mail.telekom.sk
Stredná odborná škola, Rimavská Sobota, Okružná 61 Okružná 61; 979 01 Rimavská Sobota spojenaskola.rs@gmail.com