Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Stredná odborná škola, Štúrovo Svätého Štefana 81; 943 03 Štúrovo skola@soupst.sk
Stredná odborná škola, Šurany, Hviezdoslavova 55 Hviezdoslavova 55; 942 01 Šurany zss-surany@mail.t-com.sk
Stredná odborná škola, Šurany, Nitrianska 61 Nitrianska 61; 942 14 Šurany soustrojar@stonline.sk
Stredná odborná škola, Svidník, Bardejovská 715/18 Bardejovská 715/18; 089 01 Svidník sekretariat@sosaglsvobodu-sk.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Svidník, Pionierska 361/4 Pionierska 361/4; 089 01 Svidník sekretariat@sostech-sk.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Svit Štefánikova 39; 059 21 Svit sekretariat@sos-svit.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Tisovec Jesenského 903; 980 61 Tisovec sostisovec@sostisovec.eu
Stredná odborná škola, Tlmače Kozmálovská cesta 9; 935 28 Tlmače soustlmace@kredit.sk
Stredná odborná škola, Topoľčany, Krušovská 2091 Krušovská 2091; 955 01 Topoľčany riaditel@soskruto.edu.sk
Stredná odborná škola, Topoľčany, Pílska 7 Pílska 7; 955 01 Topoľčany sekretariat@sosdrevarska.sk
Stredná odborná škola, Topoľčany, T. Vansovej 2 T. Vansovej 2; 955 01 Topoľčany sosoasto@sosoasto.sk
Stredná odborná škola, Topoľčany, Tovarnícka 1609 Tovarnícka 1609; 955 82 Topoľčany souto@nextra.sk
Stredná odborná škola, Topoľčany, Tovarnícka 1632 Tovarnícka 1632; 955 29 Topoľčany zsspto@stonline.sk
Stredná odborná škola, Tornaľa Šafárikova 56; 982 01 Tornaľa skola@sostornala.sk
Stredná odborná škola, Trebišov Komenského 12; 075 01 Trebišov skola@sostv.sk
Stredná odborná škola, Trenčín, Jilemnického 24 Jilemnického 24; 912 50 Trenčín info@sosostn.sk
Stredná odborná škola, Trenčín, Legionárska 160 Legionárska 160; 911 04 Trenčín ucebna.soslt@gmail.com
Stredná odborná škola, Trenčín, Pod Sokolice 14 Pod Sokolice 14; 911 01 Trenčín sostn@sostn.sk
Stredná odborná škola, Trenčín, Staničná 4 Staničná 4; 911 05 Trenčín riaditel@sosstn.tsk.sk
Stredná odborná škola, Trenčín, Veľkomoravská 14 Veľkomoravská 14; 911 34 Trenčín sosptn@gmail.com
Stredná odborná škola, Trnava, Coburgova 7859/39 Coburgova 7859/39; 917 02 Trnava sekretariat@sosatt.sk
Stredná odborná škola, Trnava, Koniarekova 17 Koniarekova 17; 918 50 Trnava souztt@centrum.sk
Stredná odborná škola, Trnava, Lomonosovova 2797/6 Lomonosovova 2797/6; 918 54 Trnava biskorovajna@ttx-net.sk
Stredná odborná škola, Trnava, Sibírska 1 Sibírska 1; 917 01 Trnava sose-trnava@zupa-tt.sk
Stredná odborná škola, Trnava, Zavarská 9 Zavarská 9; 917 28 Trnava spostt@zupa-tt.sk