Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Stredná priemyselná škola, Poprad Mnoheľova 828; 058 46 Poprad sekretariat@sps-pp.vucpo.sk
Stredná priemyselná škola, Považská Bystrica Slov. partizánov 1132/52; 017 01 Považská Bystrica riaditel@spspb.edu.sk
Stredná priemyselná škola, Prešov, Bardejovská 24 Bardejovská 24; 080 01 Prešov sekretariat@sps-po.vucpo.sk
Stredná priemyselná škola, Prešov, Duklianska 1 Duklianska 1; 080 04 Prešov sekretariat@spspo.sk
Stredná priemyselná škola, Prešov, Plzenská 1 Plzenská 1; 080 47 Prešov sekretariat@spselek-po.vucpo.sk
Stredná priemyselná škola, Prešov, Plzenská 10 Plzenská 10; 080 01 Prešov sekretariat@spsstav-po.vucpo.sk
Stredná priemyselná škola, Šaľa Nivy 2; 927 05 Šaľa sps@salamon.sk
Stredná priemyselná škola, Snina Partizánska 1059; 069 01 Snina sekretariat@sps-sv.vucpo.sk
Stredná priemyselná škola, Svidník Soviet. hrdinov 369/24; 089 01 Svidník sekretariat@sps-sk.vucpo.sk
Stredná priemyselná škola, Trnava, Komenského 1 Komenského 1; 917 31 Trnava sps@spstt.sk
Stredná priemyselná škola, Trnava, Lomonosovova 7 Lomonosovova 7; 917 08 Trnava sekretariat@spslomontt.sk
Stredná priemyselná škola, Trnava, Študentská 23 Študentská 23; 917 45 Trnava spsdtt@stonline.sk
Stredná priemyselná škola, Tvrdošín Sídl. Medvedzie I. 133/1; 027 44 Tvrdošín spstv@spstv.edu.sk
Stredná priemyselná škola, Žilina Veľká okružná 25; 010 01 Žilina spssza@spssza.sk
Stredná priemyselná škola, Zvolen Sokolská 911/94; 960 01 Zvolen skola@dopravnazv.sk
Stredná umelecká škola, Bratislava-Ružinov Sklenárova 7; 824 89 Bratislava-Ružinov skola@zsssvba.sk
Stredná umelecká škola, Kežmarok Slavkovská 19; 060 01 Kežmarok sekretariat@sus-kk.vucpo.sk
Stredná umelecká škola, Levice Vajanského 23; 934 03 Levice suslbielika@mail.t-com.sk
Stredná umelecká škola, Prešov Vodárenská 3; 080 01 Prešov sekretariat@sus-po.vucpo.sk
Stredná umelecká škola, Trenčín Staničná 8; 911 05 Trenčín sustn@zoznam.sk
Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica J.G.Tajovského 24; 974 29 Banská Bystrica skola@szsbb.eu
Stredná zdravotnícka škola, Bratislava-Petržalka Strečnianska 20; 851 05 Bratislava-Petržalka szs@szsba.sk
Stredná zdravotnícka škola, Bratislava-Ružinov Záhradnícka 44; 821 08 Bratislava-Ružinov skola@szsbaza.sk
Stredná zdravotnícka škola, Dolný Kubín M. Hattalu 2149; 026 01 Dolný Kubín takacpeter@szsdk.sk
Stredná zdravotnícka škola, Dunajská Streda Športová 349/34; 929 01 Dunajská Streda szsds@zoznam.sk