Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73; 041 81 Košice 1 sekretariat@uvm.sk
Univerzitná knižnica v Bratislave Michalská ul. č. 1; 814 17 Bratislava konzul@ulib.sk
Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítková 4; 821 01 Bratislava sekretariat@unb.sk
Univerzitná nemocnica L. Pasteura - pracovisko Rastislavova 43 Rastislavova 43; 041 90 Košice - Juh podatelna@unlp.sk, sekretariat@unlp.sk
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Trieda SNP 1; 041 66 Košice - Západ fnlp@fnlp.sk
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava Námestie SNP 10; 814 65 Bratislava psikulaj@milosrdni.sk, fspacek@milosrdni.sk
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP č. 23; 974 01 Banská Bystrica info@bbsk.sk
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja Sabinovská 16; 820 05 Bratislava podatelna@region-bsk.sk
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2; 820 12 Bratislava - Ružinov info@skgeodesy.sk
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Vajnorská 25; 812 72 Bratislava - Nové Mesto uhcp@minv.sk
Úrad jadrového dozoru SR Bajkalská 27; 820 07 Bratislava - Ružinov info@ujd.gov.sk
Úrad Košického samosprávneho kraja Námestie Maratónu mieru 1; 042 66 Košice dasa.kolozsyova@vucke.sk, lucia.skalova@vucke.sk
Úrad na ochranu osobných údajov SR Odborárske nám. 3; 817 60 Bratislava - Staré Mesto statny.dozor@pdp.gov.sk
Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Námestie slobody 2919/29 ; 811 06 Bratislava oznamovatelia@gmail.com, bulasova@gmail.com, sekretariat@oznamovatelia.sk, info@oznamovatelia.sk, podatelna@oznamovatelia.sk
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Štefánikova tr. 69; 949 01 Nitra sekretariat.predsedu@unsk.sk
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štefánikova 15; 811 05 Bratislava info@vicepremier.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Zvolenská cesta 27; 974 05 Banská Bystrica upsvr_bb@upsvar.sk, monika.kacicova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica A. T. Sytnianskeho 1180; 969 58 Banská Štiavnica upsvr_bs@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Dlhý rad 16 - 17; 085 01 Bardejov upsvr_bj@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Vazovova 7/A; 816 16 Bratislava - Staré Mesto upsvr_ba@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I. - úsek služieb zamestnanosti Vajanského nábr. 10; 811 02 Bratislava - Staré Mesto omelkova.jeanita@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I. - úsek sociálnych vecí Vajanského nábr. 10; 811 02 Bratislava - Staré Mesto alena.stankovicova@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava IV. - úsek sociálnych vecí Karloveská 2; 841 04 Bratislava - Karlova Ves micheleova.monika@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava V. - úsek služieb zamestnanosti Poloreckého 1; 851 04 Bratislava - Petržalka katarina.dubovanova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, d.p. Bratislava III - oblasť služieb zamestnanosti Pekná cesta 6/B; 831 52 Bratislava - Rača maria.polackova@upsvar.sk