Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, d.p. Bratislava III - oblasť sociálnych vecí a rodiny Junácka 1; 831 04 Bratislava - Nové Mesto havalova.judita@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, detašované pracovisko Bratislava I Vazovova 7/A; 816 16 Bratislava - Staré Mesto bartosova.jana@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, detašované pracovisko Bratislava II Vazovova 7/A; 816 16 Bratislava - Staré Mesto marcikova.iveta@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, detašované pracovisko Bratislava IV Karloveská 2; 841 04 Bratislava - Karlova Ves andrea.kozova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, detašované pracovisko Bratislava V Kutlíkova 17; 851 02 Bratislava - Petržalka kosikova.lubica@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Rázusova 40; 977 01 Brezno upsvr_br@upsvar.sk, ivana.beniakova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, detašované pracovisko Turzovka Stred 178; 023 54 Turzovka j.gomolova@upsvar.sk, kupsova.xenia@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, odbor služieb zamestnanosti Matičné nám. 1617; 022 01 Čadca upsvr_ca@upsvar.sk, eleonora.nekorancova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín Nám. slobody 1; 026 01 Dolný Kubín upsvr_dk@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Ádorská 41; 929 48 Dunajská Streda upsvr_ds@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta Staničná 5; 924 00 Galanta Viera.Holbikova@upsvr.gov.sk, katarina.daroczova@upsvr.gov.sk, izabela.racskova@upsvr.gov.sk, ga@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Kukorelliho 1; 066 07 Humenné upsvr_he@upsvar.sk, ondrej.bartko@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, detašované pracovisko Snina Partizánska 1057/1; 069 01 Snina upsvr_he@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Dr. Alexandra 61; 060 01 Kežmarok upsvr_kk@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, detašované pracovisko Spišská Belá Petzvalová 37; 059 01 Spišská Belá maria.svitanova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, detašované pracovisko Spišská Stará Ves SNP 139; 061 01 Spišská Stará Ves frankovska.margita@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno M. R. Štefánika 9; 945 01 Komárno upsvar_kn@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, detašované pracovisko Hurbanovo Komárňanská 117; 947 01 Hurbanovo Iveta.Hamranova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Staničné nám. 9; 042 11 Košice - Staré Mesto upsvr_ke@upsvar.sk, juraj.briskar@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice - detašované pracovisko Košice I Žižkova 21; 040 01 Košice - Juh marta.uramova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice - detašované pracovisko Košice III Adlerova 29; 040 22 Košice - Dargovských hrdinov rastislav.gajdzik@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice - detašované pracovisko Košice IV Žižkova 21; 040 01 Košice - Juh daniela.urbanova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice - okolie Staničné nám. 9; 042 11 Košice - Staré Mesto milan.lesko@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice - okolie, detašované pracovisko Moldava nad Bodvou ČSA 13; 045 01 Moldava nad Bodvou alexander.szalay@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice III (DP) - úsek sociálnych vecí Adlerova 29; 040 22 Košice - Dargovských hrdinov jozef.mitro@upsvar.sk