Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, vysunuté pracovisko Holíč Hviezdoslavova 17; 908 51 Holíč kaffana.miroslav@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, vysunuté pracovisko Šaštín - Stráže Štúrová 1328/A; 908 41 Šaštín - Stráže pokorna.ingrid@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Madácha 2; 990 01 Veľký Krtíš upsvr_vk@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, detašované pracovisko Vinica Cesta slobody 466; 991 28 Vinica upsvr_vk@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, detašované pracovisko Hanušovce nad Topľou Zámocká 153/8; 094 31 Hanušovce nad Topľou Anna.Simkova@upsvar.sk, Anna.Galikova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, pracovisko 1 Nám. slobody 5; 093 22 Vranov nad Topľou upsvr_vt@upsvar.sk, Jan.Ragan@upsvarvt.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanová 16; 010 01 Žilina upsvr_za@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen M. R. Štefánika 22; 960 01 Zvolen upsvr_zv@upsvar.sk, alzbeta.kucerova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, detašované pracovisko Detva Štúrova 35; 962 12 Detva maria.cimbalikova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, detašované pracovisko Krupina ČSA 2190/3; 963 01 Krupina bohuslava.slovacikova@upsvar.sk
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Grösslingova 5; 812 62 Bratislava - Staré Mesto infozakon@udzs-sk.sk
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Karloveská 63; 840 00 Bratislava - Karlova Ves marketing@sutn.gov.sk
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3; 810 05 Bratislava - Staré Mesto predseda@normoff.gov.sk
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Martina Rázusa 7; 911 01 Trenčín uosksok@mil.sk
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne M.Rázusa 7; 911 01 Trenčín uosksok@mil.sk, slavomir.kubo@mil.sk
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Továrenská 7; 828 55 Bratislava secretary@teleoff.gov.sk
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27; 820 07 Bratislava - Ružinov urso@urso.gov.sk
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Radlinského 13; 817 80 Bratislava - Staré Mesto uszz@uszz.gov.sk
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68; 820 04 Bratislava - Staré Mesto info@uvo.gov.sk
Úrad Prešovského samosprávneho kraja Nám. mieru 2; 080 01 Prešov predseda@vucpo.sk
Úrad priemyselného vlastníctva SR Jána Švermu 43; 974 04 Banská Bystrica 4 infocentrum@indprop.gov.sk
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Pribinova 2; 812 72 Bratislava Albert.Nemeth@minv.sk
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja Hviezdoslavova 1; 911 50 Trenčín tsk@tsk.sk
Úrad Trnavského samosprávneho kraja Starohájska 10; 917 01 Trnava urad.vuc@trnava-vuc.sk
Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52; 826 45 Bratislava - Ružinov uvzsr@uvzsr.sk, podatelna@uvzsr.sk