Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ondavská 8; 040 11 Košice info@vusch.sk, sekretariat@vusch.sk
Výskumná agentúra Sliačska 1 ; 831 02 Bratislava info@vyskumnaagentura.sk
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42; 831 05 Bratislava vudpap@vudpap.sk
Výskumný ústav geodézie a kartografie Chlumeckého 4; 826 62 Bratislava - Ružinov vugk@skgeodesy.sk
Výskumný ústav spojov, n. o. Zvolenská cesta 20; 974 05 Banská Bystrica vus@vus.sk
Výskumný ústav vodného hospodárstva Nábr. arm. gen. L. Svobodu 4297/5; 812 49 Bratislava dagmar.vidova@vuvh.sk, kopcova@vuvh.sk, podatelna@vuvh.sk
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ventúrska ul. 3; 813 01 Bratislava 1 rektorat@vsmu.sk
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Hviezdoslavovo nám. 18; 814 37 Bratislava 1 rektor@vsvu.sk
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica 128; 059 60 Vysoké Tatry recepcia@vdz-financie.sk
Záchranná služba Rastislavova 43; 041 90 Košice - Juh rescue.ke@sinet.sk
Záhorské osvetové stredisko Hviezdoslavova 323; 905 01 Senica hladka.maria@zupa-tt.sk, kristofova.lubica@zupa-tt.sk
Základná škola, Abovce Abovce 165; 980 44 Abovce zsm.abovce@centrum.sk
Základná škola, Abrahám Školská 4; 925 45 Abrahám zdravaskola@zsabraham.edu.sk
Základná škola, Abrahámovce Abrahámovce 6; 086 41 Abrahámovce zsabrahamovce@zoznam.sk
Základná škola, Abranovce Abranovce 29; 082 52 Abranovce zsabranovce@zoznam.sk
Základná škola, Alekšince Alekšince 395; 951 22 Alekšince zsaleksince@centrum.sk
Základná škola, Báb Báb 225; 951 34 Báb babzs@szm.sk
Základná škola, Babín Babín 37; 029 52 Babín zsbabin@zsbabin.edu.sk
Základná škola, Bačka Školská 67; 076 84 Bačka zsbacka@post.sk
Základná škola, Bačkov Lesná 55; 076 61 Bačkov zsbackov@stonline.sk
Základná škola, Bačkovík Bačkovík 63; 044 45 Bačkovík skola@zsbackovik.edu.sk
Základná škola, Bacúch Hlavná 278; 976 64 Bacúch skolabacuch@centrum.sk
Základná škola, Badín Tajovského 2; 976 32 Badín zsbadin@zsbadin.edu.sk
Základná škola, Báhoň Ul. 1. mája 3; 900 84 Báhoň info@zsbahon.edu.sk
Základná škola, Bajč Bajč 251; 946 54 Bajč zs.bajc@zoznam.sk