Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, vysunuté pracovisko Svit Hviezdoslavova 33; 059 21 Svit upsvarpp@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Centrum 13/17; 017 01 Považská Bystrica upsvr_pb@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, detašované pracovisko Púchov Štefániková 820; 020 01 Púchov melania.miklosova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87; 080 28 Prešov upsvr_po@upsvar.sk, po.sekretariat@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Šumperská 1; 971 01 Prievidza upsvr_pd@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Ul. gen. Viesta 1103/4; 050 01 Revúca upsvr_ra@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, detašované pracovisko Tornaľa Mierová 147; 982 01 Tornaľa vptornala1@stonline.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Čerenčianska 18; 979 01 Rimavská Sobota upsvr_rs@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, detašované pracovisko Bátka Hlavná 160; 980 21 Bátka upsvr_rs@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, detašované pracovisko Gemerský Jablonec Hlavná 21; 980 35 Gemerský Jablonec upsvr_rs@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, detašované pracovisko Hnúšťa Daxnerova 426; 981 01 Hnúšťa upsvr_rs@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Šafárikova 112; 048 01 Rožňava upsvr_rv@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok Nám. slobody 9; 034 01 Ružomberok upsvr_rk@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Vajanského 17; 905 01 Senica upsvr_se@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53; 052 21 Spišská Nová Ves anna.kocisova@upsvr.gov.sk, andrea.gardosikova@upsvr.gov.sk , sn@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Odbor služieb zamestnanosti Farbiarska 57; 064 01 Stará Ľubovňa upsvr_sl@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov Hlavná 26; 091 01 Stropkov upsvr_sp@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Škultétyho 1577/8; 955 61 Topoľčany upsvr_to@upsvar.sk, katarina.culagova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov J. Záborského 8; 075 01 Trebišov upsvr_tv@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín gen. M. R. Štefánika 20; 911 01 Trenčín upsvr_tn@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, detašované pracovisko Dubnica nad Váhom Bratislavská 380; 018 41 Dubnica nad Váhom suderova.luba@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, detašované pracovisko Ilava Mierové nám. 3; 019 01 Ilava magutova.dana@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava J. Bottu 4; 917 01 Trnava upsvr_tt@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante, detašované pracovisko Sereď Vonkajší rad 795/4; 926 01 Sereď vavrova.karmen@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante, detašované pracovisko Sládkovičovo Fučíkova 96; 925 21 Sládkovičovo veselicky.lubomir@upsvr.gov.sk