Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice IV (DP) - úsek služieb zamestnanosti Žižkova 21; 040 01 Košice - Juh albert.harcar@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice IV (DP) - úsek sociálnych vecí Žižkova 21; 040 01 Košice - Juh olga.suskova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, oddelenie posudkových činností Popradská 74; 040 11 Košice - Západ jarka.durisova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Ľ. Štúra 53; 934 03 Levice upsvr_lv@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, vysunutré pracovisko Šahy SNP 52; 936 01 Šahy valeria.solmosiova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, vysunutré pracovisko Želiezovce Schubertova 45; 937 01 Želiezovce irena.turzova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš M. M. Hodžu 30; 031 80 Liptovský Mikuláš upsvr_lm@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec F. Lehára 18; 984 01 Lučenec lc@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky Záhorácka 60/A; 901 01 Malacky upsvr_ma@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Novomeského 4; 036 01 Martin upsvr_mt@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Saleziánov 1; 071 01 Michalovce upsvr_mi@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, detašované pracovisko Sobrance Michalovská 55; 073 01 Sobrance maria.minova@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo Nám. A. Bernoláka 381/4; 029 01 Námestovo upsvr_no@upsvr.gov.sk, daniela.fejova@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra Štefánikova trieda 88; 949 01 Nitra upsvr_nr@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 40; 915 01 Nové Mesto nad Váhom upsvr_nm@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Kapisztóryho 1; 940 36 Nové Zámky upsvr_nz@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, detašované pracovisko Šaľa P. Pazmáňa 52/21; 927 01 Šaľa gombos.peter@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové zámky, vysunuté pracovisko Štúrovo Sv. Štefana 79; 943 01 Štúrovo csilla.onodiova@upsvar.sk, zbrasova.maria@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové zámky, vysunuté pracovisko Šurany SNP 149; 942 01 Šurany veronika.celechovska@upsvar.sk, hetnerovicova.slavka@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Nám. SNP 151/6; 958 01 Partizánske upsvr_pe@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok Mojzesova 2; 902 01 Pezinok upsvr_pk@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované pracovisko Senec Kysucká 14; 903 01 Senec ladislav.svrcek@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Krajinská cesta 13; 921 28 Piešťany upsvr_pn@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 439/16; 058 01 Poprad upsvarpp@upsvar.sk, upsvr_pp@upsvar.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, detašované pracovisko Levoča Nám. Majstra Pavla 59; 054 01 Levoča upsvarpp@upsvar.sk