Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Úrad vlády SR Nám. slobody 1; 813 70 Bratislava - Staré Mesto info@vlada.gov.sk
Úrad Žilinského samosprávneho kraja Komenského 48; 011 09 Žilina info@zilinskazupa.sk
Ústav informácií a prognóz školstva Staré grunty 52; 842 44 Bratislava - Karlova Ves alzbeta.megova@uips.sk, sekretariat@cvtisr.sk
Ústav pamäti národa Námestie slobody 6; 817 83 Bratislava 15 info@upn.gov.sk
Ústav pamäti národa - archív Miletičova 7; 821 08 Bratislava - Ružinov badatelna@upn.gov.sk
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Biovetská 34; 949 91 Nitra uskvbl@uskvbl.sk
Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy; 059 84 Vysoké Tatry hagy@hagy.sk
Ústavný súd SR Hlavná 110; 042 65 Košice - Staré Mesto info@ustavnysud.sk
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR Za Kasárňou 3; 832 47 Bratislava ueps@mil.sk
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Obchodná 64; 816 11 Bratislava craft@uluv.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8; 812 67 Bratislava - Staré Mesto jana.lukacova@upsvr.gov.sk
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Generála Miloša Vesela 21; 034 26 Ružomberok riaditel@uvn.sk
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Matúškova 21; 833 16 Bratislava - Nové Mesto uksup@uksup.sk
Verejné prístavy, a.s. Prístavná 10; 821 09 Bratislava vpas@vpas.sk
Vodárenské a Technické Služby Hlohovec Šafárikova 30; 920 01 Hlohovec info@vats.sk, podatelna@vats.sk
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik Karloveská 2; 842 04 Bratislava info@vvb.sk
Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Lesnícka 23; 962 63 Pliešovce sekretariat@vlm.sk
Vojenské športové centrum Dukla Hutná 3; 974 04 Banská Bystrica info@dukla.sk
Vojenský historický ústav Krajná 27; 821 04 Bratislava vhu@vhu.sk
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Záhorie (vojenský obvod); 905 24 Senica info@vtsu.sk
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Špitálska 22; 812 74 Bratislava vusz@vusz.sk
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Mamateyova 17; 850 05 Bratislava - Petržalka infolinka@vszp.sk
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31; 042 91 Košice - Staré Mesto info@vse.sk
Východoslovenská galéria Hlavná 27; 040 01 Košice vsg@vsg.sk
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50; 042 48 Košice zakaznik@vodarne.eu