Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Stredná zdravotnícka škola, Humenné Lipová 32; 066 83 Humenné skola@szshe.sk
Stredná zdravotnícka škola, Košice-Juh Kukučínova 40; 041 37 Košice-Juh szskosice@kukucinka.sk
Stredná zdravotnícka škola, Košice-Staré Mesto Moyzesova 17; 041 76 Košice-Staré Mesto skola@szske.sk
Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš Vrbická 632; 031 01 Liptovský Mikuláš sekretariatszslm@vuczilina.sk
Stredná zdravotnícka škola, Lučenec Lúčna 2; 984 17 Lučenec skola@szslucnalc.sk
Stredná zdravotnícka škola, Michalovce Masarykova 27; 071 01 Michalovce skola@szsmi.eu.sk
Stredná zdravotnícka škola, Nitra Farská 23; 950 50 Nitra sekretariat@szsnitra.sk
Stredná zdravotnícka škola, Nové Zámky Pod kalváriou 1; 940 01 Nové Zámky zdravsk@gmail.com
Stredná zdravotnícka škola, Poprad Levočská 5; 058 50 Poprad sekretariat@szs-pp.vucpo.sk
Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica Odborov 244/8; 017 01 Považská Bystrica info@szspb.tsk.sk
Stredná zdravotnícka škola, Prešov Sládkovičova 36; 080 24 Prešov sekretariat@szs-po.vucpo.sk
Stredná zdravotnícka škola, Rožňava Námestie 1. mája č. 1; 048 01 Rožňava skola@szsrv.edu.sk
Stredná zdravotnícka škola, Skalica Lichardova 1; 909 01 Skalica szsskalica@zupa-tt.sk
Stredná zdravotnícka škola, Trenčín J. Braneckého 4; 911 67 Trenčín szstn@szstn.sk
Stredná zdravotnícka škola, Trnava Daxnerova 6; 917 92 Trnava szstt@zupa-tt.sk
Stredná zdravotnícka škola, Žilina Hlboká cesta 23; 010 01 Žilina htrednyz@stonline.sk
Stredná zdravotnícka škola, Zvolen J. Kozáčeka 4; 960 01 Zvolen szszv@szszv.eu
Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B; 010 47 Žilina muhelyiova@sse.sk
Stredoslovenská galéria Dolná 8; 975 90 Banská Bystrica ssgbb@ssgbb.sk
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5; 974 01 Banská Bystrica sekretariat@stvs.sk
Stredoslovenské osvetové stredisko Dolná 35; 975 25 Banská Bystrica dir.sosbb@bb.psg.sk, sosbb@bb.psg.sk
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Cesta k nemocnici 1; 974 01 Banská Bystrica infozakon@suscch.eu
Tanečné divadlo Ifjú Szivek Mostová 8; 811 02 Bratislava – Staré Mesto info@ifjuszivek.sk
Technická akadémia, Spišská Nová Ves Hviezdoslavova 6; 052 01 Spišská Nová Ves skola@tasnv.sk
Technická akadémia, Zvolen J. Švermu 1; 960 01 Zvolen tazvolen@tazvolen.sk