Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Stredná odborná škola, Turany Komenského 1049/23; 038 53 Turany skola@sosturany.edu.sk
Stredná odborná škola, Tvrdošín Medvedzie 135; 027 44 Tvrdošín soultv@soultv.sk
Stredná odborná škola, Veľké Kapušany Janka Kráľa 25; 079 01 Veľké Kapušany soueneag@souekapusany.edu.sk
Stredná odborná škola, Veľký Krtíš Poľná 10; 990 01 Veľký Krtíš zssvk@svsbb.sk
Stredná odborná škola, Vráble Ul. 1. mája 500; 952 01 Vráble sos.vrable500@gmail.com
Stredná odborná škola, Vranov nad Topľou, A. Dubčeka 963/2 A. Dubčeka 963/2; 093 01 Vranov nad Topľou sekretariat@sos-vt.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Vranov nad Topľou, Lúčna 1055 Lúčna 1055; 093 01 Vranov nad Topľou sekretariat@sosdrev-vt.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Vrbové Ul.J.Zigmundíka 334/5; 922 03 Vrbové sou@souvrbove.edu.sk
Stredná odborná škola, Vysoké Tatry Horný Smokovec 26; 062 01 Vysoké Tatry sekretariat@sos-hsmokovec.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Žarnovica Bystrická 4; 966 81 Žarnovica sekretariat@soszc.eu
Stredná odborná škola, Želovce Gottwaldova 70/43; 991 06 Želovce riaditel@soszelovce.sk
Stredná odborná škola, Žiar nad Hronom Jilemnického 1282; 965 01 Žiar nad Hronom sosoaszh@gmail.com
Stredná odborná škola, Žilina, Komenského 50 Komenského 50; 010 01 Žilina riaditel@soseza.sk
Stredná odborná škola, Žilina, Predmestská 82 Predmestská 82; 010 62 Žilina sekretariat@spospredza.edu.sk
Stredná odborná škola, Žilina, Rosinská cesta 4 Rosinská cesta 4; 010 08 Žilina skola@spojenasosza.edu.sk
Stredná odborná škola, Žilina, Sasinkova 45 Sasinkova 45; 010 01 Žilina info@sospza.sk
Stredná odborná škola, Žilina, Tulipánová 2 Tulipánová 2; 011 62 Žilina sekretariat@sosstavebna.sk
Stredná odborná škola, Žilina-Bytčica Hlavná 2; 010 09 Žilina-Bytčica zssos@sousza.edu.sk
Stredná odborná škola, Zlaté Moravce, Slov.národ.povstania 5 Slov.národ.povstania 5; 953 01 Zlaté Moravce strodnto@doszm.edu.sk
Stredná odborná škola, Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 22 Ul. 1. mája 22; 953 01 Zlaté Moravce soustrzm@nextra.sk
Stredná odborná škola, Zlaté Moravce, Ul. SNP 2 Ul. SNP 2; 953 30 Zlaté Moravce soszm@soszm.sk
Stredná odborná škola, Zvolen, Jabloňová 1351 Jabloňová 1351; 960 01 Zvolen skola@soshotel.sk
Stredná odborná škola, Zvolen, Lučenecká 2193/17 Lučenecká 2193/17; 960 01 Zvolen sosdrev@sosdrev.sk
Stredná pedagogická škola Bottova 15A; 054 11 Levoča sekretariat@spgs-le.vucpo.sk
Stredná priemyselná škola, Banská Bystrica Hurbanova 6; 975 18 Banská Bystrica spsjm@spsjm.sk