Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Stredná odborná škola, Rimavská Sobota, Okružná 61 Okružná 61; 979 01 Rimavská Sobota spojenaskola.rs@gmail.com
Stredná odborná škola, Rimavská Sobota, Športová 1 Športová 1; 979 01 Rimavská Sobota
Stredná odborná škola, Rožňava, Hviezdoslavova 5 Hviezdoslavova 5; 048 01 Rožňava sourv@ke.telecom.sk
Stredná odborná škola, Rožňava, J. A .Komenského 5 J. A .Komenského 5; 048 01 Rožňava zsfabryhoroznava@gmail.com
Stredná odborná škola, Rožňava, Rožňavská Baňa 211 Rožňavská Baňa 211; 048 01 Rožňava skola@sososrv.edu.sk
Stredná odborná škola, Ružomberok, Scota Viatora 8 Scota Viatora 8; 034 01 Ružomberok riaditel@zssos.sk
Stredná odborná škola, Ružomberok, Sládkovičova ulica 104 Sládkovičova ulica 104; 034 01 Ružomberok info@sosprk.sk
Stredná odborná škola, Sabinov SNP 16; 083 01 Sabinov sekretariat@sos-sb.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Šahy Slov.národ.povstania 41; 936 01 Šahy zss@zsssahy.edu.sk
Stredná odborná škola, Šaľa Štúrova 74; 927 01 Šaľa soup@inmail.sk
Stredná odborná škola, Sečovce Kollárova 17; 078 01 Sečovce sekretariat@gdusecovce.sk
Stredná odborná škola, Senec Kysucká 14; 903 01 Senec zdruzena@centrum.sk
Stredná odborná škola, Senica V. P. Tótha 31; 905 01 Senica sossenica@sossenica.sk
Stredná odborná škola, Skalica Pplk. Pľjušťa 29; 909 01 Skalica zss.skalica@zupa-tt.sk
Stredná odborná škola, Snina Sládkovičova 2723/120; 069 27 Snina sekretariat@sos-sv.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Sobrance Námestie slobody 12; 073 01 Sobrance oaso@oasobrance.edu.sk
Stredná odborná škola, Spišská Nová Ves, Filinského 7 Filinského 7; 052 01 Spišská Nová Ves sosd@sosdsnv.sk
Stredná odborná škola, Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 4 Markušovská cesta 4; 052 01 Spišská Nová Ves skola@soussnv.sk
Stredná odborná škola, Spišská Nová Ves, Stojan 1 Stojan 1; 052 01 Spišská Nová Ves oasnvsk@gmail.com
Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa, Jarmočná 108 Jarmočná 108; 064 01 Stará Ľubovňa sekretariat@sos-jarmocna-sl.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa, Levočská 40 Levočská 40; 064 01 Stará Ľubovňa sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Stará Turá Športová 675; 916 01 Stará Turá milan.doruska@sosst.tsk.sk
Stredná odborná škola, Strážske Mierová 727; 072 22 Strážske skola@sspstraz.svcmi.sk
Stredná odborná škola, Stropkov, Hlavná 6 Hlavná 6; 091 01 Stropkov sekretariat@sos-hlavna-sp.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Stropkov, Hviezdoslavova 44 Hviezdoslavova 44; 091 12 Stropkov sekretariat@soselektro-sp.vucpo.sk