Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Stredná priemyselná škola, Banská Štiavnica Akademická 13; 969 15 Banská Štiavnica spravca@mikovini.sk
Stredná priemyselná škola, Bardejov Komenského 5; 085 42 Bardejov sekretariat@sps-bj.vucpo.sk
Stredná priemyselná škola, Bratislava-Dúbravka Karola Adlera 5; 841 02 Bratislava-Dúbravka office@adlerka.sk
Stredná priemyselná škola, Bratislava-Petržalka Hálova 16; 851 01 Bratislava-Petržalka skola@spsehalova.sk
Stredná priemyselná škola, Bratislava-Ružinov, Drieňová 35 Drieňová 35; 826 64 Bratislava-Ružinov karol.dungel@gmail.com
Stredná priemyselná škola, Bratislava-Ružinov, Kvačalova 20 Kvačalova 20; 821 08 Bratislava-Ružinov spsdkvac@ba.telecom.sk
Stredná priemyselná škola, Bratislava-Staré Mesto, Fajnorovo nábrežie 5 Fajnorovo nábrežie 5; 814 75 Bratislava-Staré Mesto fajnorka@fajnorka.sk
Stredná priemyselná škola, Bratislava-Staré Mesto, Zochova 9 Zochova 9; 811 03 Bratislava-Staré Mesto office@zochova.sk
Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 343/1; 018 41 Dubnica nad Váhom spsdub@spsdub.sk
Stredná priemyselná škola, Hurbanovo Konkolyho 8; 947 01 Hurbanovo spsstav@spsstav.edu.sk
Stredná priemyselná škola, Komárno Petőfiho 2; 945 50 Komárno office@spskn.sk
Stredná priemyselná škola, Košice-Sever Komenského 44; 040 01 Košice-Sever spseke@spseke.sk
Stredná priemyselná škola, Košice-Staré Mesto, Hlavná 113 Hlavná 113; 040 01 Košice-Staré Mesto spsdke@spsdopke.edu.sk
Stredná priemyselná škola, Košice-Staré Mesto, Komenského 2 Komenského 2; 040 01 Košice-Staré Mesto sekretariat@priemyslovka.sk
Stredná priemyselná škola, Košice-Staré Mesto, Lermontovova 1 Lermontovova 1; 040 01 Košice-Staré Mesto spsstage@spssagke.edu.sk
Stredná priemyselná škola, Kysucké Nové Mesto Nábrežná 1325; 024 01 Kysucké Nové Mesto skola@spsknm.sk
Stredná priemyselná škola, Levice F. Hečku 25; 934 47 Levice riaditel@spslevice.sk
Stredná priemyselná škola, Lučenec B. Němcovej 1; 984 15 Lučenec sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk
Stredná priemyselná škola, Martin L. Novomeského 5/24; 036 36 Martin office@spsmt.sk
Stredná priemyselná škola, Myjava SNP 413/8; 907 01 Myjava info@spsmy.tsk.sk
Stredná priemyselná škola, Nitra, Cabajská 4 Cabajská 4; 950 50 Nitra info@spssnr.sk
Stredná priemyselná škola, Nitra, Fraňa Kráľa 20 Fraňa Kráľa 20; 949 01 Nitra mstvansovej@smsnitra.sk
Stredná priemyselná škola, Nové Mesto nad Váhom Bzinská 11; 915 01 Nové Mesto nad Váhom zsps@spsnmnv.sk
Stredná priemyselná škola, Nové Zámky Komárňanská 28; 940 75 Nové Zámky skola@spsenz.sk
Stredná priemyselná škola, Piešťany Nám. SNP 8; 921 69 Piešťany skola@spsepn.edu.sk