Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Stredná odborná škola, Bratislava-Devínska Nová Jána Jonáša 5; 843 06 Bratislava-Devínska Nová skola@sosaba.sk
Stredná odborná škola, Bratislava-Nové Mesto, Račianska 105 Račianska 105; 831 02 Bratislava-Nové Mesto riaditel@sosracianska.sk
Stredná odborná škola, Bratislava-Nové Mesto, Račianska 190 Račianska 190; 835 26 Bratislava-Nové Mesto skola@polygraficka.sk
Stredná odborná škola, Bratislava-Petržalka, Farského 9 Farského 9; 851 01 Bratislava-Petržalka farskeho@soupotr.sk
Stredná odborná škola, Bratislava-Petržalka, Strečnianska 20 Strečnianska 20; 851 05 Bratislava-Petržalka skola@sosznieba.edu.sk
Stredná odborná škola, Bratislava-Petržalka, Vranovská 4 Vranovská 4; 851 02 Bratislava-Petržalka souvrano@isternet.sk
Stredná odborná škola, Bratislava-Rača, Hlinícka 1 Hlinícka 1; 831 52 Bratislava-Rača sositba@sositba.sk
Stredná odborná škola, Bratislava-Rača, Kadnárova 7 Kadnárova 7; 834 14 Bratislava-Rača sona.demovicova@sosmis.sk
Stredná odborná škola, Bratislava-Rača, Na pántoch 9 Na pántoch 9; 831 06 Bratislava-Rača sekretariat@sos-panty.sk
Stredná odborná škola, Bratislava-Ružinov, Ivanská cesta 21 Ivanská cesta 21; 823 75 Bratislava-Ružinov sou@sou.sk
Stredná odborná škola, Bratislava-Ružinov, Sklenárova 1 Sklenárova 1; 821 09 Bratislava-Ružinov souo-sj@stonline.sk
Stredná odborná škola, Bratislava-Ružinov, Sklenárova 9 Sklenárova 9; 821 09 Bratislava-Ružinov skola@sosd-ba.sk
Stredná odborná škola, Bratislava-Ružinov, Svätoplukova 2 Svätoplukova 2; 821 08 Bratislava-Ružinov office@beautycare-study.sk
Stredná odborná škola, Bratislava-Ružinov, Vlčie hrdlo 50 Vlčie hrdlo 50; 821 07 Bratislava-Ružinov sosch@sosch.sk
Stredná odborná škola, Bratislava-Vajnory Rybničná 59; 831 07 Bratislava-Vajnory rsose@sose.sk
Stredná odborná škola, Brezno Laskomerského 3; 977 46 Brezno spsbrezno@stonline.sk
Stredná odborná škola, Čadca, Okružná 693 Okružná 693; 022 01 Čadca info@sostca.sk
Stredná odborná škola, Čadca, Ul. 17. novembra 2579 Ul. 17. novembra 2579; 022 01 Čadca riaditel@sosca.sk
Stredná odborná škola, Čaklov Čaklov 249; 094 35 Čaklov sekretariat@ss-caklov.vucpo.sk
Stredná odborná škola, Dolný Kubín, Jelšavská 404 Jelšavská 404; 026 01 Dolný Kubín sekretariat@sospknazia.sk
Stredná odborná škola, Dolný Kubín, Pelhřimovská 1186/10 Pelhřimovská 1186/10; 026 80 Dolný Kubín skola@zssdk.edu.sk
Stredná odborná škola, Dubnica nad Váhom Štúrova 1388/23; 018 41 Dubnica nad Váhom riaditel@sosdca.tsk.sk
Stredná odborná škola, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 1 Gyulu Szabóa 1; 929 01 Dunajská Streda sosstavds@zupa-tt.sk
Stredná odborná škola, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21 Gyulu Szabóa 21; 929 01 Dunajská Streda zssds1@gmail.com
Stredná odborná škola, Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36 Kračanská cesta 1240/36; 929 01 Dunajská Streda soustroj.ds@zupa-tt.sk