Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy Junácka 4; 831 04 Bratislava info@starz.sk
Správa účelových zariadení MZV SR Drotárska cesta 46; 811 04 Bratislava manager@suza.sk
Štatistický úrad SR Miletičova 3; 824 67 Bratislava - Ružinov info@statistics.sk
Štátna filharmónia Košice Moyzesova 66; 040 01 Košice sfk@sfk.sk
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28B; 974 01 Banská Bystrica sekretariat@sopsr.sk
Štátna opera Národná 11; 974 73 Banská Bystrica rezervacie@stateopera.sk, rudolf.hromada@stateopera.sk
Štátna pokladnica Radlinského 32; 810 05 Bratislava - Staré Mesto adriana.harrer@pokladnica.sk
Štátna školská inšpekcia Staré grunty 52; 842 44 Bratislava - Karlova Ves priemko@ssiba.sk
Štátna vedecká knižnica Prešov Hlavná 99; 080 01 Prešov kniznica@svkpo.gov.sk, konzultant@svkpo.gov.sk
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI Lazovná 9; 975 58 Banská Bystrica svkbb@svkbb.eu
Štátna vedecká knižnica v Košiciach Hlavná 10; 042 30 Košice konzultanti@svkk.sk
Štátna veterinárna a potravinová správa SR Botanická 17; 842 13 Bratislava - Karlova Ves sekretariatUR@svssr.sk
Štátne divadlo Košice Hlavná 58; 040 01 Košice sdke@sdke.sk
Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica; 059 60 Vysoké Tatry sekretariat@lesytanap.sk
Štátny archív v Banskej Bystrici Komenského 26; 974 20 Banská Bystrica archiv@sabb.vs.sk
Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica Križovatka 4; 969 01 Banská Štiavnica archiv@sabb-pbs.vs.sk
Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica ČSA 951/82; 976 01 Kremnica archiv@sabb-pkremnica.vs.sk
Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Lučenec Kubínyiho nám. 1; 984 01 Lučenec archiv@sabb-plc.vs.sk
Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Rim. Sobota Cukrovarská 48; 979 01 Rimavská Sobota archiv@sabb-prs.vs.sk
Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Veľký Krtíš Za parkom 851; 990 01 Veľký Krtíš archiv@sabb-pvk.vs.sk
Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Zvolen Podboroviansky potok 4052; 960 01 Zvolen archiv@sabb-pzv.vs.sk
Štátny archív v Bratislave Križkova 7; 811 04 Bratislava - Staré Mesto archiv.saba@mvsr.vs.sk
Štátny archív v Bratislave, pobočka Modra Dolná 140; 900 01 Modra archiv@saba-pmodra.vs.sk
Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa P. Pazmáňa 27; 927 01 Šaľa archiv@saba-psa.vs.sk
Štátny archív v Bratislave, pobočka Skalica Kráľovská 16; 909 01 Skalica archiv@saba-psi.vs.sk