Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Štátny archív v Bratislave, pobočka Trenčín Kožušnícka 1; 911 05 Trenčín archiv@saba-ptn.vs.sk
Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava Štefánikova 7; 917 38 Trnava archiv@saba-ptt.vs.sk
Štátny archív v Bytči kaštieľ, S. Sakalovej 106/3; 014 35 Bytča archiv@saby.vs.sk
Štátny archív v Bytči, pobočka Čadca 17. novembra 2022; 022 01 Čadca archiv@saby-pca.vs.sk
Štátny archív v Bytči, pobočka Dolný Kubín Matúškova 1654/8; 026 01 Dolný Kubín archiv@saby-pdk.vs.sk
Štátny archív v Bytči, pobočka Liptovský Mikuláš Školská 4; 031 01 Liptovský Mikuláš archiv@saby-plm.vs.sk
Štátny archív v Bytči, pobočka Martin Bystrička 155; 038 04 Martin archiv@saby-pmt.vs.sk
Štátny archív v Bytči, pobočka Žilina Framborská 9; 010 01 Žilina archiv@saby-pza.vs.sk
Štátny archív v Košiciach Bačíkova 1; 041 56 Košice - Staré Mesto archiv@sake.vs.sk
Štátny archív v Košiciach, pobočka Košice Južná tr. 82; 040 17 Košice - Juh archiv@sake-pke.vs.sk
Štátny archív v Košiciach, pobočka Michalovce Štefana Tučeka 4; 071 01 Michalovce archiv@sake-pmi.vs.sk
Štátny archív v Košiciach, pobočka Rožňava Nám. baníkov 26; 048 01 Rožňava archiv@sake-prv.vs.sk
Štátny archív v Košiciach, pobočka Trebišov M. R. Štefánika 201; 075 01 Trebišov archiv@sake-ptv.vs.sk
Štátny archív v Levoči Nám. Majstra Pavla 7; 054 45 Levoča archiv@sale.vs.sk
Štátny archív v Nitre, pobočka Bojnice Tehelná 18; 972 01 Bojnice archiv@sanr-pbojnice.vs.sk
Štátny archív v Trenčíne, pobočka Považská Bystrica Slovenských partizánov 1135/55; 017 01 Považská Bystrica archiv.tn.pb@minv.sk
Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8; 833 04 Bratislava info@sfrb.sk
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1; 817 04 Bratislava 1 secretary@geology.sk
Štátny inštitút odborného vzdelávania Bellova 54/a; 831 01 Bratislava - Nové Mesto kancelaria@siov.sk
Štátny komorný orchester Žilina Dolný val 47; 011 28 Žilina maria.steinigerova@skozilina.sk
Štátny pedagogický ústav Pluhová 8; 830 00 Bratislava - Nové Mesto spu@statpedu.sk
Štátny ústav pre kontrolu liečiv Kvetná 11; 825 08 Bratislava - Ružinov sukl@sukl.sk
Štátny ústredný banský archív Radničné nám. 16; 969 00 Banská Štiavnica archiv@suba.vs.sk
Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58; 026 12 Dolný Kubín svpudk@svpudk.sk, mydlo@svpudk.sk, vankusova@svpudk.sk
Stravovacie a ubytovacie zariadenie Konventná Konventná 1; 811 03 Bratislava dana.antalkova@euba.sk, jana.hradecka@euba.sk