Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Špeciálna základná škola, Topoľčany, Pod Kalváriou 941 Pod Kalváriou 941; 955 01 Topoľčany szsinty@mail.t-com.sk
Špeciálna základná škola, Topoľčany, Tovarnícka 1632 Tovarnícka 1632; 955 01 Topoľčany ssi.topolcany@gmail.com
Špeciálna základná škola, Toporec Kostolná 303/18; 059 95 Toporec skola@ostoporec.svcmi.sk
Špeciálna základná škola, Tornaľa Mierová 143; 982 01 Tornaľa outornalaz@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Trebišov, M. R. Štefánika 83 M. R. Štefánika 83; 075 01 Trebišov skola@osmrstv.svcmi.sk
Špeciálna základná škola, Trebišov, Poľná 1 Poľná 1; 075 01 Trebišov skola@ouitv.svcmi.sk
Špeciálna základná škola, Trenčianska Teplá M. R. Štefánika 323/1; 914 01 Trenčianska Teplá szsitt@mail.t-com.sk
Špeciálna základná škola, Trenčín Ľudovíta Stárka 12; 911 05 Trenčín szsivp@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Trhovište Tichá 50; 072 04 Trhovište skola@spzstrh.edu.sk
Špeciálna základná škola, Trnava, Andreja Žarnova 11 Andreja Žarnova 11; 917 02 Trnava specialnazakladnaskola@mail.t-com.sk
Špeciálna základná škola, Trnava, Beethovenova 27 Beethovenova 27; 917 08 Trnava uhrikova.tatiana@gmail.com
Špeciálna základná škola, Trnava, Čajkovského 50 Čajkovského 50; 917 08 Trnava specialnazakladnaskola@mail.t-com.sk
Špeciálna základná škola, Trnava, Spojná 6 Spojná 6; 917 28 Trnava szs.tt@mail.t-com.sk
Špeciálna základná škola, Trstená Ulica mieru 549/16; 028 01 Trstená skolaprinsp@orangemail.sk
Špeciálna základná škola, Trstín Trstín 345; 919 05 Trstín trstinrc@gmail.com
Špeciálna základná škola, Turčianske Teplice Ulica SNP 519; 039 01 Turčianske Teplice zsslktr@zoznam.sk
Špeciálna základná škola, Turzovka Stred 39; 023 54 Turzovka specialnaskola.turzovka@post.sk
Špeciálna základná škola, Valaská Švermova 1; 976 46 Valaská ovalaska@email.cz
Špeciálna základná škola, Veľká Lomnica Železničná 115; 059 52 Veľká Lomnica riaditel@szsvlomnica.edu.sk
Špeciálna základná škola, Veľké Kapušany J. Dózsu 32; 079 01 Veľké Kapušany szsivk@gmail.com
Špeciálna základná škola, Veľký Krtíš Za parkom 966; 990 01 Veľký Krtíš riaditelka.szsvk@gmail.com
Špeciálna základná škola, Veľký Meder Dunajská 51; 932 01 Veľký Meder szsvm@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Vráble Nám. kpt. Nálepku 613; 952 01 Vráble rcvrable@gmail.com
Špeciálna základná škola, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1309 Budovateľská 1309; 093 01 Vranov nad Topľou zspretpadic@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 140 M. R. Štefánika 140; 093 41 Vranov nad Topľou specialnaskola.szsivt@stonline.sk