Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Špeciálna základná škola, Bardejov, Bardejovské kúpele 13 Bardejovské kúpele 13; 085 01 Bardejov zsbardkupele@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Bardejov, Pod papierňou Pod papierňou; 085 01 Bardejov szsbj@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Bratislava-Dúbravka J. Valašťana-Dolinského 1; 841 01 Bratislava-Dúbravka szsaps.dolinskeho@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Bratislava-Karlova Ves, Dúbravská cesta 1 Dúbravská cesta 1; 845 25 Bratislava-Karlova Ves tajomnicka@dubravska.sk
Špeciálna základná škola, Bratislava-Karlova Ves, Mokrohájska cesta 3 Mokrohájska cesta 3; 844 13 Bratislava-Karlova Ves skola@mokrohajska3.sk
Špeciálna základná škola, Bratislava-Karlova Ves, Svrčia 6 Svrčia 6; 842 11 Bratislava-Karlova Ves jsimko@bee.sk
Špeciálna základná škola, Bratislava-Nové Mesto, Hálkova 54 Hálkova 54; 831 03 Bratislava-Nové Mesto szshalba@gmail.com
Špeciálna základná škola, Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 17 Hrdličkova 17; 833 20 Bratislava-Nové Mesto zvintern@zsihrdlickovaba.edu.sk
Špeciálna základná škola, Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 21 Hrdličkova 21; 831 01 Bratislava-Nové Mesto lvs.ba@lvsba.sk
Špeciálna základná škola, Bratislava-Nové Mesto, Limbová 1 Limbová 1; 833 40 Bratislava-Nové Mesto zsdfnsp@gmail.com
Špeciálna základná škola, Bratislava-Nové Mesto, Teplická 7 Teplická 7; 831 02 Bratislava-Nové Mesto smnd@smnd.sk
Špeciálna základná škola, Bratislava-Petržalka, Vlastenecké námestie 1 Vlastenecké námestie 1; 851 01 Bratislava-Petržalka zsinternatna@stonline.sk
Špeciálna základná škola, Bratislava-Petržalka, Žehrianska 9 Žehrianska 9; 851 07 Bratislava-Petržalka szszehrianska@pobox.sk
Špeciálna základná škola, Bratislava-Ružinov, Nevädzová 3 Nevädzová 3; 821 01 Bratislava-Ružinov chuda@szsmnevba.edu.sk
Špeciálna základná škola, Bratislava-Ružinov, Slovinská 1 Slovinská 1; 821 04 Bratislava-Ružinov dcpredeti@dcpredeti.sk
Špeciálna základná škola, Bratislava-Staré Mesto, Drotárska cesta 48 Drotárska cesta 48; 811 04 Bratislava-Staré Mesto zsi@nextra.sk
Špeciálna základná škola, Bratislava-Staré Mesto, Karpatská 1 Karpatská 1; 811 05 Bratislava-Staré Mesto szskarpatska@zoznam.sk
Špeciálna základná škola, Brezno Mládežnícka 3; 977 03 Brezno szs.brezno@gmail.com
Špeciálna základná škola, Brezolupy Brezolupy 30; 957 01 Brezolupy skola@zsbrezolupy.edu.sk
Špeciálna základná škola, Bytča Mičurova 364/1; 014 01 Bytča durajkova@szsibytca.sk
Špeciálna základná škola, Čadca Palárikova 2758; 022 01 Čadca szscadca@gmail.com
Špeciálna základná škola, Čakany Čakany 7; 930 40 Čakany lvs.cakany@zoznam.sk
Špeciálna základná škola, Čerenčany S. Kollára 51; 979 01 Čerenčany rddcerencany@mail.t-com.sk
Špeciálna základná škola, Chminianske Jakubovany Chminianske Jakubovany 21; 082 33 Chminianske Jakubovany skola@szschminjak.edu.sk
Špeciálna základná škola, Čierny Balog Hlavná 236/67; 976 52 Čierny Balog szscbalog@azet.sk