Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Okresný úrad Bardejov Dlhý rad 16; 085 77 Bardejov info.bj@minv.sk, podatelna.bj@minv.sk, podatelna@bj.vs.sk
Okresný úrad Bratislava Tomášikova 46; 832 05 Bratislava info.ba@minv.sk, podatelna.ba@minv.sk
Okresný úrad Brezno Nám. M. R. Štefánika 40; 977 01 Brezno podatelna.br@minv.sk
Okresný úrad Bytča Zámok 104; 014 01 Bytča info.by@minv.sk, podatelna.by@minv.sk, podatelna@by.vs.sk
Okresný úrad Čadca Palárikova 91; 022 23 Čadca info.ca@minv.sk, podatelna.ca@minv.sk, podatelna@ca.vs.sk
Okresný úrad Dolný Kubín Nám. slobody 1; 026 01 Dolný Kubín info.dk@minv.sk, podatelna.dk@minv.sk, podatelna@dk.vs.sk
Okresný úrad Dunajská Streda Alžbetínske nám. 1194/1; 929 01 Dunajská Streda info.ds@minv.sk, podatelna.ds@minv.sk
Okresný úrad Galanta Mierové nám. 1; 924 26 Galanta podatelna.ga@minv.sk
Okresný úrad Gelnica Hlavná 1; 056 01 Gelnica info.gl@minv.sk, podatelna.gl@minv.sk, podatelna@gl.vs.sk
Okresný úrad Hlohovec Jarmočná 3; 920 01 Hlohovec info.hc@minv.sk, podatelna.hc@minv.sk
Okresný úrad Humenné Kukorelliho 1; 066 01 Humenné info.he@minv.sk, podatelna.he@minv.sk, podatelna@he.vs.sk
Okresný úrad Kežmarok Dr. Alexandra 61; 060 01 Kežmarok info.kk@minv.sk, podatelna.kk@minv.sk, podatelna@kk.vs.sk
Okresný úrad Komárno M. R. Štefánika 10; 945 36 Komárno info.kn@minv.sk, podatelna.kn@minv.sk, podatelna@kn.vs.sk
Okresný úrad Košice Komenského 52; 041 26 Košice info.ke@minv.sk, podatelna.ke@minv.sk, podatelna@ke.vs.sk
Okresný úrad Košice, okolie Hroncova 13; 040 01 Košice - Sever info.ks@minv.sk, podatelna.ks@minv.sk
Okresný úrad Levice Ľ. Štúra 53; 934 03 Levice info.lv@minv.sk, podatelna.lv@minv.sk
Okresný úrad Levoča Nám. Majstra Pavla 59; 054 01 Levoča info.le@minv.sk, podatelna.le@minv.sk, podatelna@le.vs.sk
Okresný úrad Liptovský Mikuláš Nám. osloboditeľov 1; 031 41 Liptovský Mikuláš info.lm@minv.sk, podatelna.lm@minv.sk
Okresný úrad Lučenec Nám. republiky 26; 984 01 Lučenec info.lc@minv.sk, podatelna.lc@minv.sk, podatelna@lc.vs.sk
Okresný úrad Malacky Záhorácka 2942/60A; 901 26 Malacky info.ma@minv.sk, podatelna.ma@minv.sk, podatelna@ma.vs.sk
Okresný úrad Martin Nám. S. H. Vajanského 1; 038 58 Martin info.mt@minv.sk, podatelna.mt@minv.sk
Okresný úrad Martin - Pracovisko v Turčianskych Tepliciach SNP 514/122; 039 01 Turčianske Teplice info.mt@minv.sk, podatelna.mt@minv.sk
Okresný úrad Medzilaborce Mierová 4; 068 01 Medzilaborce info.ml@minv.sk, podatelna.ml@minv.sk, podatelna@ml.vs.sk
Okresný úrad Michalovce Nám. slobody 1; 071 01 Michalovce info.mi@minv.sk, podatelna.mi@minv.sk, podatelna@mi.vs.sk
Okresný úrad Myjava Moravská 1; 907 01 Myjava info.my@minv.sk, podatelna.my@minv.sk, podatelna@my.vs.sk