Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Okresná prokuratúra Dolný Kubín Radlinského 1713/36; 026 26 Dolný Kubín podatelna.opdk@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1; 929 21 Dunajská Streda 1 podatelna.opds@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Galanta Ulica obrancov mieru 2; 924 29 Galanta 1 podatelna.opga@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Humenné Štefánikova 1900/69; 066 42 Humenné 1 podatelna.ophe@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Kežmarok Michalská 2493/8A; 060 01 Kežmarok podatelna.opkk@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Komárno Pohraničná 6; 945 28 Komárno podatelna.opkn@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Košice - okolie Štúrova 7; 041 47 Košice podatelna.opks@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Košice I Mojmírova 5; 041 47 Košice podatelna.opke1@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Košice II Mojmírova 5; 040 46 Košice podatelna.opke2@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Levice Šafárikova 7; 934 01 Levice podatelna.oplv@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš Tomášikova 5; 031 80 Liptovský Mikuláš podatelna.oplm@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Lučenec F. Lehára 12; 984 80 Lučenec podatelna.oplc@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Malacky Sasinkova 71; 901 01 Malacky podatelna.opma@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Martin Vajanského námestie 1; 036 80 Martin podatelna.opmt@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Michalovce Námestie slobody 3; 071 01 Michalovce podatelna.opmi@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Námestovo Hviezdoslavovo námestie 213; 029 01 Námestovo podatelna.opno@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Nitra Damborského 1; 949 99 Nitra podatelna.opnr@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 36; 915 01 Nové Mesto nad Váhom podatelna.opnm@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Nové Zámky F. Rákócziho 15; 940 44 Nové Zámky podatelna.opnz@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Partizánske Februárová 157; 958 01 Partizánske podatelna.oppe@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Pezinok Šenkvická cesta 5; 902 01 Pezinok podatelna.oppk@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Piešťany Vážska 28; 921 01 Piešťany podatelna.oppn@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Poprad Štefánikova 100; 058 01 Poprad podatelna.oppp@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Považská Bystrica Ľ. Štúra 1; 017 01 Považská Bystrica podatelna.oppb@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Prešov Masarykova 16; 080 01 Prešov 1 podatelna.oppo@genpro.gov.sk