Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Ďurková č. 18; 065 41 Ďurková obecdurkova@slnet.sk
Obec Ďurkovce č. 76; 991 27 Ďurkovce obec@durkovce.gityposta.sk
Obec Dvorany nad Nitrou č. 13; 956 11 Dvorany nad Nitrou dvoranynadnitrou@stonline.sk
Obec Dvorec č. 69; 956 55 Dvorec obecdvorec@stonline.sk
Obec Dvorianky Lipová 79/1; 076 62 Dvorianky obecdvorianky@centrum.sk
Obec Dvorníky č. 428; 920 56 Dvorníky obecdvorniky@stonline.sk
Obec Dvorníky - Včeláre Dvorníky 4; 044 02 Dvorníky - Včeláre obecdvorniky@kid.sk
Obec Dvory nad Žitavou Hlavné nám. 6; 941 31 Dvory nad Žitavou starosta@dvory.sk
Obec Egreš Hlavná 78; 076 11 Egreš obecegres@kid.sk
Obec Fačkov č. 69; 013 15 Fačkov fackov@rajec.net, fackov@stonline.sk
Obec Falkušovce č. 179; 072 05 Falkušovce ocufalkusovce@centrum.sk
Obec Farná č. 462; 935 66 Farná farna@nextra.sk
Obec Fekišovce č. 26; 072 33 Fekišovce obec.fekisovce@szm.sk
Obec Figa č. 11; 982 51 Figa obecfiga@post.sk
Obec Fiľakovské Kováče č. 275; 986 01 Fiľakovské Kováče filkovace@post.sk
Obec Fintice Grófske nádvorie 210/1; 082 16 Fintice obecfintice@szm.sk
Obec Folkušová Folkušová; 038 42 Folkušová obecfolkusova@zoznam.sk
Obec Forbasy č. 40; 065 01 Forbasy ouforbasy@stonline.sk
Obec Frička č. 43; 086 02 Frička obecfricka@zoznam.sk
Obec Fričkovce č. 103; 086 42 Fričkovce obecfrickovce@szm.sk
Obec Fričovce č. 34; 082 37 Fričovce fricovce@stonline.sk
Obec Fulianka č. 3; 082 12 Fulianka obecfulianka@stonline.sk
Obec Gabčíkovo Hlavná 1039/21; 930 05 Gabčíkovo gabcikovo@nextra.sk
Obec Gaboltov č. 87; 086 02 Gaboltov gaboltov@entrysad.com, obec_gaboltov@mail.t-com.sk
Obec Gajary Hlavná 67; 900 61 Gajary starosta@gajary.sk