Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Hlivištia č. 73; 073 01 Hlivištia hlivistia@lekosonline.sk
Obec Hniezdne č. 1; 065 01 Hniezdne podatelna@hniezdne.sk
Obec Hnilčík č. 38; 053 32 Hnilčík sekretariat@obechnilcik.sk
Obec Hnilec č. 77; 053 75 Hnilec ocu@hnilec.eu, obecnyurad@hnilec.eu, info@hnilec.eu, ou@hnilec.eu, sekretariat@hnilec.eu, urad@hnilec.eu, podatelna@hnilec.eu, obecny.urad@hnilec.eu, prednosta@hnilec.eu
Obec Hnojné č. 20; 072 33 Hnojné kralova.helena@post.sk
Obec Hodejov č. 141; 980 31 Hodejov obec@hodejov.sk
Obec Hodejovec č. 95; 980 02 Hodejovec hodejovec@gemer.org
Obec Hodkovce č. 275; 044 21 Hodkovce hodkovce@amber.sk
Obec Hodruša - Hámre č. 185; 966 63 Hodruša - Hámre ocu_hh@isternet.sk
Obec Hokovce č. 151; 935 84 Hokovce obechokovce@stonline.sk
Obec Holčíkovce č. 40; 094 05 Holčíkovce ocuholcikovce@stonline.sk
Obec Holiare č. 146; 946 16 Holiare obec-holiare@real-net.sk
Obec Holice Póšfa 151; 930 34 Holice ocu@gelle.sk, info@gelle.sk, ou@gelle.sk, sekretariat@gelle.sk, urad@gelle.sk, podatelna@gelle.sk
Obec Holiša č. 61; 985 57 Holiša ocuholisa@stonline.sk
Obec Holumnica č. 32; 059 94 Holumnica obec.holumnica@neton.sk
Obec Honce č. 54; 049 32 Honce obec.honce@stonline.sk
Obec Hontianska Vrbica č. 267; 935 55 Hontianska Vrbica hontvrbica@naex.sk
Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29; 962 71 Hontianske Moravce starosta@moravce.sk
Obec Hontianske Nemce č. 500; 962 65 Hontianske Nemce urad@hontianskenemce.sk, podatelna@hontianskenemce.sk
Obec Hontianske Tesáre č. 66; 962 68 Hontianske Tesáre obec@Honttesare.sk
Obec Hontianske Trsťany č. 27; 935 86 Hontianske Trsťany hont.trstany@mail.t-com.sk
Obec Hôrka č. 141; 059 12 Hôrka ocu@obechorka.sk, obecnyurad@obechorka.sk, info@obechorka.sk, ou@obechorka.sk, sekretariat@obechorka.sk, urad@obechorka.sk, podatelna@obechorka.sk, obecny.urad@obechorka.sk, prednosta@obechorka.sk
Obec Hôrka nad Váhom č. 225; 916 32 Hôrka nad Váhom obec@horkanadvahom.sk
Obec Hôrky č. 111; 010 04 Hôrky obec.horky@stonline.sk
Obec Horňa č. 145; 073 01 Horňa horna@interdum.sk