Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Horné Orešany č. 190; 919 03 Horné Orešany ocuhoresany@stonline.sk
Obec Horné Otrokovce č. 146; 920 62 Horné Otrokovce ocu@horneotrokovce.eu, obecnyurad@horneotrokovce.eu, info@horneotrokovce.eu, ou@horneotrokovce.eu, sekretariat@horneotrokovce.eu, urad@horneotrokovce.eu, podatelna@horneotrokovce.eu, obecny.urad@horneotrokovce.eu, prednosta@horneotrokovce.eu
Obec Horné Plachtince č. 75; 991 24 Horné Plachtince obec.hplachtince@post.sk
Obec Horné Pršany č. 11; 974 05 Horné Pršany obechorneprsany@netlink.sk, amiartusova@netlink.sk
Obec Horné Saliby Hlavná 297; 925 03 Horné Saliby hornesaliby@hornesaliby.sk
Obec Horné Semerovce č. 100; 935 84 Horné Semerovce hornesemerovce@hornesemerovce.sk
Obec Horné Srnie Družstevná 430/1; 914 42 Horné Srnie urad@hornesrnie.sk
Obec Horné Štitáre č. 75; 956 03 Horné Štitáre obec.horne.stitare@stonline.sk
Obec Horné Trhovište č. 73; 920 66 Horné Trhovište ouhtrhoviste@wircom.sk
Obec Horné Turovce č. 108; 935 81 Horné Turovce hturovce@poiplie.sk, h.turovce@poiplie.sk
Obec Horné Vestenice č. 128; 972 22 Horné Vestenice ocuhornevestenice@centrum.sk
Obec Horné Zelenice č. 14; 920 52 Horné Zelenice hornezelenice@stonline.sk
Obec Horný Badín č. 38; 962 51 Horný Badín hnilicovamaria@atlas.sk
Obec Horný Bar č. 184; 930 33 Horný Bar ocu@hornybar.sk, obecnyurad@hornybar.sk, info@hornybar.sk, ou@hornybar.sk, sekretariat@hornybar.sk, urad@hornybar.sk, podatelna@hornybar.sk, obecny.urad@hornybar.sk, prednosta@hornybar.sk
Obec Horný Hričov č. 191; 013 42 Horný Hričov info@obechornyhricov.sk
Obec Horný Kalník č. 39; 038 02 Horný Kalník obechornykalnik@pobox.sk
Obec Horný Lieskov č. 82; 018 21 Horný Lieskov hornylieskov@centrum.sk
Obec Horný Pial č. 52; 935 37 Horný Pial obechpial@gmail.com
Obec Horný Tisovník č. 77; 962 75 Horný Tisovník htisovnik@podpolanou.sk
Obec Horný Vadičov č. 160; 023 45 Horný Vadičov ocu@hornyvadicov.sk, obecnyurad@hornyvadicov.sk, info@hornyvadicov.sk, ou@hornyvadicov.sk, sekretariat@hornyvadicov.sk, urad@hornyvadicov.sk, podatelna@hornyvadicov.sk, obecny.urad@hornyvadicov.sk, prednosta@hornyvadicov.sk
Obec Horovce (okr. Michalovce) č. 25; 072 02 Horovce ou.horovce@stonline.sk
Obec Horovce (okr. Púchov) č. 94; 020 62 Horovce ocu@horovce.sk, obecnyurad@horovce.sk, info@horovce.sk, ou@horovce.sk, sekretariat@horovce.sk, urad@horovce.sk, podatelna@horovce.sk, obecny.urad@horovce.sk, prednosta@horovce.sk
Obec Hoste č. 93; 925 45 Hoste ouhoste@stonline.sk, cyril.spacinsky@obechoste.sk
Obec Hostice č. 158; 980 04 Hostice ocu.hostice@stonline.sk
Obec Hostie č. 1; 951 94 Hostie obecnyurad@hostie.sk