Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Imeľ Nám. J. Blaskovicsa 507/11; 946 52 Imeľ starosta@obecimel.sk
Obec Iňa č. 27; 935 35 Iňa obec.ina@stonline.sk
Obec Iňačovce č. 141; 072 11 Iňačovce obecinacovce@lekosonline.sk
Obec Inovce č. 28; 072 64 Inovce inovce@inovce.sk
Obec Ipeľské Predmostie č. 156; 991 10 Ipeľské Predmostie ipelpred@stonline.sk
Obec Ipeľské Úľany č. 98; 935 82 Ipeľské Úľany obec.ipulany@stonline.sk
Obec Ipeľský Sokolec č. 119; 935 75 Ipeľský Sokolec ocu@ipelsky-sokolec.sk, obecnyurad@ipelsky-sokolec.sk, info@ipelsky-sokolec.sk, ou@ipelsky-sokolec.sk, sekretariat@ipelsky-sokolec.sk, urad@ipelsky-sokolec.sk, podatelna@ipelsky-sokolec.sk, obecny.urad@ipelsky-sokolec.sk, prednosta@ipelsky-sokolec.sk
Obec Istebné č. 142; 027 53 Istebné ocuistebne@dkubin.sk
Obec Ivachnová č. 6; 034 83 Ivachnová ou@ivachnova.sk
Obec Ivanice č. 56; 980 42 Ivanice obec.ivanice@gemernet.sk
Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12; 900 28 Ivanka pri Dunaji starosta@ivankapridunaji.sk
Obec Ivanka pri Nitre Novozámocká 326; 951 12 Ivanka pri Nitre ocu@ivankaprinitre.sk, obecnyurad@ivankaprinitre.sk, info@ivankaprinitre.sk, ou@ivankaprinitre.sk, sekretariat@ivankaprinitre.sk, urad@ivankaprinitre.sk, podatelna@ivankaprinitre.sk, obecny.urad@ivankaprinitre.sk, prednosta@ivankaprinitre.sk
Obec Ivanovce č. 312; 913 05 Ivanovce obec@ivanovce.sk
Obec Iža Ďatelinová 674; 946 39 Iža ocu@iza.sk, obecnyurad@iza.sk, info@iza.sk, ou@iza.sk, sekretariat@iza.sk, urad@iza.sk, podatelna@iza.sk, obecny.urad@iza.sk, prednosta@iza.sk
Obec Ižkovce č. 56; 076 72 Ižkovce ocu.izkovce@stonline.sk
Obec Jablonec č. 206; 900 86 Jablonec jablonec@golemtech.sk
Obec Jablonica Trnavská 801; 906 32 Jablonica ocu@jablonica.sk, obecnyurad@jablonica.sk, info@jablonica.sk, ou@jablonica.sk, sekretariat@jablonica.sk, urad@jablonica.sk, podatelna@jablonica.sk, obecny.urad@jablonica.sk, prednosta@jablonica.sk
Obec Jablonka č. 51; 906 21 Jablonka obecjablonka@centrum.sk
Obec Jablonov č. 165; 053 03 Jablonov obecjablonov@slovanet.sk
Obec Jablonov nad Turňou č. 73; 049 43 Jablonov nad Turňou starostajnt@jablonovnt.sk, jablonovnt@jablonovnt.sk
Obec Jabloňovce č. 73; 935 06 Jabloňovce obecjablonovce@zmail.sk
Obec Jablonové (okr. Bytča) č. 92; 013 52 Jablonové ocu@jablonove.sk, obecnyurad@jablonove.sk, info@jablonove.sk, ou@jablonove.sk, sekretariat@jablonove.sk, urad@jablonove.sk, podatelna@jablonove.sk, obecny.urad@jablonove.sk, prednosta@jablonove.sk
Obec Jablonové (okr. Malacky) č. 197; 900 54 Jablonové obec.jablonove@connected.sk
Obec Jacovce Farská 288/6; 956 21 Jacovce ocu@obecjacovce.sk, obecnyurad@obecjacovce.sk, info@obecjacovce.sk, ou@obecjacovce.sk, sekretariat@obecjacovce.sk, urad@obecjacovce.sk, podatelna@obecjacovce.sk, obecny.urad@obecjacovce.sk, prednosta@obecjacovce.sk
Obec Jahodná Nám. Sv. Trojice 294/3; 930 21 Jahodná ocu@finstat.sk, obecnyurad@finstat.sk, info@finstat.sk, ou@finstat.sk, sekretariat@finstat.sk, urad@finstat.sk, podatelna@finstat.sk, obecny.urad@finstat.sk, prednosta@finstat.sk