Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Jarabina č. 58; 065 31 Jarabina obecjarabina@stonline.sk
Obec Jarok Hlavná 176; 951 48 Jarok ocujarok@jarok.sk
Obec Jarovnice č. 223; 082 63 Jarovnice ocu@jarovnice.sk, obecnyurad@jarovnice.sk, info@jarovnice.sk, ou@jarovnice.sk, sekretariat@jarovnice.sk, urad@jarovnice.sk, podatelna@jarovnice.sk, obecny.urad@jarovnice.sk, prednosta@jarovnice.sk
Obec Jasenica č. 130; 018 17 Jasenica ocu@jasenica.sk, obecnyurad@jasenica.sk, info@jasenica.sk, ou@jasenica.sk, sekretariat@jasenica.sk, urad@jasenica.sk, podatelna@jasenica.sk, obecny.urad@jasenica.sk, prednosta@jasenica.sk
Obec Jasenie Horná 234; 976 75 Jasenie ocu@cimbalom.org, obecnyurad@cimbalom.org, info@cimbalom.org, ou@cimbalom.org, sekretariat@cimbalom.org, urad@cimbalom.org, podatelna@cimbalom.org, obecny.urad@cimbalom.org, prednosta@cimbalom.org
Obec Jasenov (okr. Humenné) Hlavná 337; 066 01 Jasenov ocu@jasenov.sk, obecnyurad@jasenov.sk, info@jasenov.sk, ou@jasenov.sk, sekretariat@jasenov.sk, urad@jasenov.sk, podatelna@jasenov.sk, obecny.urad@jasenov.sk, prednosta@jasenov.sk
Obec Jasenov (okr. Sobrance) č. 47; 072 42 Jasenov jasenov1@post.sk
Obec Jasenová č. 137; 026 01 Jasenová obecjasenova@mail.t-com.sk, rbradik@zoznam.sk
Obec Jasenovce č. 9; 094 05 Jasenovce obecjasenovce@stonline.sk
Obec Jasenové č. 50; 013 19 Jasenové obecjasenove@rajec.net
Obec Jasenovo č. 99; 038 22 Jasenovo uradjasenovo@gaya.sk
Obec Jaslovské Bohunice Námestie sv. Michala 36/10A; 919 30 Jaslovské Bohunice ocu@jaslovske-bohunice.sk, obecnyurad@jaslovske-bohunice.sk, info@jaslovske-bohunice.sk, ou@jaslovske-bohunice.sk, sekretariat@jaslovske-bohunice.sk, urad@jaslovske-bohunice.sk, podatelna@jaslovske-bohunice.sk, obecny.urad@jaslovske-bohunice.sk, prednosta@jaslovske-bohunice.sk
Obec Jasov č. 259; 044 23 Jasov ocu@jasov.sk
Obec Jasová č. 303; 941 34 Jasová ocu@jasovaobec.sk, obecnyurad@jasovaobec.sk, info@jasovaobec.sk, ou@jasovaobec.sk, sekretariat@jasovaobec.sk, urad@jasovaobec.sk, podatelna@jasovaobec.sk, obecny.urad@jasovaobec.sk, prednosta@jasovaobec.sk
Obec Jastrabá č. 130; 966 32 Jastrabá ocujastraba@stonline.sk
Obec Jastrabie nad Topľou č. 113; 094 35 Jastrabie nad Topľou ocujastrabie@orangemail.sk, mdzuka@orangemail.sk
Obec Jastrabie pri Michalovciach č. 53; 072 11 Jastrabie pri Michalovciach obecjastrabie@dalnet.sk
Obec Jatov č. 190; 941 09 Jatov j.dubovsky@centrum.sk
Obec Javorina Plynárenská 4; 060 01 Javorina ocu@tjavorina.eu, obecnyurad@tjavorina.eu, info@tjavorina.eu, ou@tjavorina.eu, sekretariat@tjavorina.eu, urad@tjavorina.eu, podatelna@tjavorina.eu, obecny.urad@tjavorina.eu, prednosta@tjavorina.eu
Obec Jazernica č. 50; 038 44 Jazernica jazernica@gaya.sk
Obec Jedľové Kostoľany č. 297; 951 96 Jedľové Kostoľany ocu@jedlovekostolany.sk, obecnyurad@jedlovekostolany.sk, info@jedlovekostolany.sk, ou@jedlovekostolany.sk, sekretariat@jedlovekostolany.sk, urad@jedlovekostolany.sk, podatelna@jedlovekostolany.sk, obecny.urad@jedlovekostolany.sk, prednosta@jedlovekostolany.sk
Obec Jelenec č. 126; 951 73 Jelenec obec.jelenec@jelenec.sk
Obec Jelka Mierová 959/17; 925 23 Jelka ocu@jelka.sk, obecnyurad@jelka.sk, info@jelka.sk, ou@jelka.sk, sekretariat@jelka.sk, urad@jelka.sk, podatelna@jelka.sk, obecny.urad@jelka.sk, prednosta@jelka.sk
Obec Jelšovce Hlavná 37; 951 43 Jelšovce ocu@jelsovce.sk, obecnyurad@jelsovce.sk, info@jelsovce.sk, ou@jelsovce.sk, sekretariat@jelsovce.sk, urad@jelsovce.sk, podatelna@jelsovce.sk, obecny.urad@jelsovce.sk, prednosta@jelsovce.sk
Obec Jelšovec č. 74; 985 32 Jelšovec dorka01@stonline.sk