Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Jarovnice č. 223; 082 63 Jarovnice jarovnice@jarovnice.sk
Obec Jasenica č. 130; 018 17 Jasenica jasenica@stonline.sk
Obec Jasenie Horná 234; 976 75 Jasenie obec.jasenie@stonline.sk
Obec Jasenov (okr. Humenné) Hlavná 337; 066 01 Jasenov obecnyurad@jasenov.sk, ocujas@kapca.sk
Obec Jasenov (okr. Sobrance) č. 47; 072 42 Jasenov jasenov1@post.sk
Obec Jasenová č. 137; 026 01 Jasenová obecjasenova@mail.t-com.sk, rbradik@zoznam.sk
Obec Jasenovce č. 9; 094 05 Jasenovce obecjasenovce@stonline.sk
Obec Jasenové č. 50; 013 19 Jasenové obecjasenove@rajec.net
Obec Jasenovo č. 99; 038 22 Jasenovo uradjasenovo@gaya.sk
Obec Jaslovské Bohunice Námestie sv. Michala 36/10A; 919 30 Jaslovské Bohunice obec@jaslovskebohunice.sk
Obec Jasov č. 259; 044 23 Jasov ocu@jasov.sk
Obec Jasová č. 303; 941 34 Jasová obec@jasova.sk
Obec Jastrabá č. 130; 966 32 Jastrabá ocujastraba@stonline.sk
Obec Jastrabie nad Topľou č. 113; 094 35 Jastrabie nad Topľou ocujastrabie@orangemail.sk, mdzuka@orangemail.sk
Obec Jastrabie pri Michalovciach č. 53; 072 11 Jastrabie pri Michalovciach obecjastrabie@dalnet.sk
Obec Jatov č. 190; 941 09 Jatov j.dubovsky@centrum.sk
Obec Javorina Plynárenská 4; 060 01 Javorina info.cuct@colnasprava.sk
Obec Jazernica č. 50; 038 44 Jazernica jazernica@gaya.sk
Obec Jedľové Kostoľany č. 297; 951 96 Jedľové Kostoľany starosta@jedlovekostolany.sk
Obec Jelenec č. 126; 951 73 Jelenec obec.jelenec@jelenec.sk
Obec Jelka Mierová 959/17; 925 23 Jelka obecjelka@stonline.sk, jelka@jelka.sk
Obec Jelšovce Hlavná 37; 951 43 Jelšovce starosta@jelsovce.sk
Obec Jelšovec č. 74; 985 32 Jelšovec dorka01@stonline.sk
Obec Jenkovce č. 200; 072 52 Jenkovce obecjenkovce@lekosonline.sk, obecjenkovce@jenkovce.sk
Obec Jesenské (okr. Levice) č. 28; 935 36 Jesenské obec@jesenske.gityposta.sk